Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zachęcamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji do udziału w projekcie dofinansowanych ze środków europejskich. Celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania  zasobami ludzkimi.

Projekt będzie realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i skierowany jest do sektora MŚP funkcjonującego w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz posiadające PKD:

 

sekcja E 36  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

sekcja E  37  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

sekcja E  39  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

Dofinansowanie dotyczy szkoleń pracowników, a ich tematyka jest bardzo różnorodna, np. stosowanie zasad ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne w eksploatacji systemów ściekowych, konserwacja sieci kanalizacyjnej, przeprowadzanie rekultywacji i remediacji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych czy zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym.

Więcej szczegółów na temat projektu oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie znajduje się na https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Fundusze Europejskie są siłą napędową dla wszystkich branż gospodarki. Efekty zmian, jakie dzieją się przy pomocy środków europejskich odczuwają mieszkańcy województwa mazowieckiego i innych regionów. Przedsiębiorcy otrzymywali wsparcie na rozwój innowacji w swoich firmach, na badania B+R, a także na promocję  gospodarczą swoich działalności.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych