Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Budynki użyteczności publicznej w regionie ostrołęckim czekają zmiany. Dzięki funduszom europejskim w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszel przeprowadzony zostanie gruntowny remont. Efektem prac będzie odnowione, funkcjonalne i bezpieczne miejsce, służące lokalnej społeczności. Termomodernizację czeka również budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie. Celem obu projektów jest m.in. poprawa jakości powietrza, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w regionie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego dwa projekty otrzymają ponad 842 tys. zł dofinansowania w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego  Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Gmina Olszewo-Borki zaplanowała termomodernizację w budynku świetlicy działającej w miejscowości Wyszel. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy spędzają wolny czas korzystając z oferty kulturalnej oraz integracyjnej.  Prace będą polegały na wymianie systemu ogrzewania, zamontowana zostanie pompa ciepła i nowe grzejniki elektryczne. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej oraz zimnej wody użytkowej zostanie zmodernizowana. W ramach projektu wymienione będą okna i drzwi zewnętrzne, a ściany, podłogi na gruncie oraz połaci dachu ocieplone. W świetlicy zmieni się także oświetlenie na energooszczędne typu LED. Dzięki instalacji 20 paneli fotowoltaicznych, możliwa będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.

Realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery więc poprawi się jakość powietrza w gminie. Zwiększy się również efektywność energetyczna budynku więc gmina będzie płaciła niższe rachunki za ogrzewanie. Ponadto wyremontowany budynek będzie bezpieczniejszy i bardziej funkcjonalny.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska w msc. Wyszel

Beneficjent: Gmina Olszewo-Borki

Całkowita wartość projektu: 356 914,83 zł

Kwota dofinansowania: 232 139,72 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie zmieni się nie do poznania. Dzięki wsparciu ze środków europejskich możliwe będą do przeprowadzenia prace remontowe. Wnioskodawca zaplanował ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych oraz ścian fundamentowych. Ocieplenie stropodachu, zamurowanie części okien wraz z wymianą na nowe – to kolejne działania w ramach projektu. Drzwi zewnętrzne do kotłowni będą wymienione, a oświetlenie zmodernizowane, w tym demontaż starych opraw i  montaż nowych LED-owych (61 szt.).

Istotnym elementem inwestycji będzie modernizacja kotłowni polegająca na likwidacji kotłowni węglowej. Wnioskodawca przyłączy gaz i urządzi kotłownię gazową dwufunkcyjną z kotłem kondensacyjnym. Kotłownia będzie działała automatycznie, np. sterowanie czasem działania pompy ładującej zasobnik. Na dachu budynku zainstalowanych zostanie 20 paneli fotowoltaicznych

Po zrealizowaniu projektu zmieni się standard i komfort budynku. Pracownicy oraz osoby załatwiające sprawy w Zakładzie będą zadowoleni z ciepła, funkcjonalności, lepszego oświetlenia i estetyki. Koszty utrzymania będą niższe i wpłyną na budżet gminy. Aspekt ekologiczny projektu jest bardzo ważny, poprawi się jakość powietrza w regionie, a także wzrośnie poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czerwin – budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Beneficjent: Gmina Czerwin

Całkowita wartość projektu: 955 606,99 zł

Kwota dofinansowania: 610 332,99 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś