Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobra wiadomość dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych na terenie Mazowsza. Wysokie wyniki w nauce zostaną nagrodzone wsparciem finansowym w postaci stypendiów. Dzięki funduszom europejskim zrealizowany zostanie projekt, który zwiększy motywację wśród młodzieży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie do stypendiów wynosi ponad 5,2 mln zł, a środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Naukę w szkołach zawodowych wybierają uczniowie mający sprecyzowane zainteresowania i chcący rozwijać swoje umiejętności w konkretnym kierunku. Realizowany projekt skierowany jest do uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnych.

 

Zasady przyznawania pomocy

Finansowe wsparcie przewidziane jest dla 1036 uczniów. Aby móc ubiegać się o stypendium, uczeń wraz z nauczycielem powinien przygotować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, w którym określi  kierunek swojego rozwoju. W IPRZ powinny być uwzględnione zainteresowania ucznia i uzdolnienia, a także plany związane z pogłębianiem wiedzy. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w kwocie 5 077,00 zł.

W ramach projektu min. 30% stypendiów przyznanych zostanie uczniom mieszkającym na obszarach wiejskich.

 

Na co wydać?

Przyznane środki powinny być wydane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego ucznia. Może to być np. opłacenie udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących.

Uczeń bardziej wyedukowany będzie atrakcyjniejszy na rynku pracy, a zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują podczas poszukiwania pracy.

 

Tytuł projektu: Mazowsze – Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie- Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Całkowita wartość projektu: 5 785 749,20 zł

Kwota dofinansowania: 5 207 174,28 zł

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś