Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobra wiadomość dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych na terenie Mazowsza. Wysokie wyniki w nauce zostaną nagrodzone wsparciem finansowym w postaci stypendiów. Dzięki funduszom europejskim zrealizowany zostanie projekt, który zwiększy motywację wśród młodzieży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie do stypendiów wynosi ponad 5,2 mln zł, a środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Naukę w szkołach zawodowych wybierają uczniowie mający sprecyzowane zainteresowania i chcący rozwijać swoje umiejętności w konkretnym kierunku. Realizowany projekt skierowany jest do uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnych.

 

Zasady przyznawania pomocy

Finansowe wsparcie przewidziane jest dla 1036 uczniów. Aby móc ubiegać się o stypendium, uczeń wraz z nauczycielem powinien przygotować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, w którym określi  kierunek swojego rozwoju. W IPRZ powinny być uwzględnione zainteresowania ucznia i uzdolnienia, a także plany związane z pogłębianiem wiedzy. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w kwocie 5 077,00 zł.

W ramach projektu min. 30% stypendiów przyznanych zostanie uczniom mieszkającym na obszarach wiejskich.

 

Na co wydać?

Przyznane środki powinny być wydane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego ucznia. Może to być np. opłacenie udziału w szkoleniach, kursach zawodowych, przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących.

Uczeń bardziej wyedukowany będzie atrakcyjniejszy na rynku pracy, a zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują podczas poszukiwania pracy.

 

Tytuł projektu: Mazowsze – Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie- Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Całkowita wartość projektu: 5 785 749,20 zł

Kwota dofinansowania: 5 207 174,28 zł

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych