Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 31 sierpnia do 18 września Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy będą chcieli utworzyć na terenie Mazowsza żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki u opiekuna dziennego, czy niani. Uzyskanie dofinansowania to szansa dla beneficjentów, ale przede wszystkim rodziców, którzy dzięki nowym miejscom opieki dla dzieci do lat 3 będą mogli wrócić na rynek pracy. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi ponad 17 mln zł.

Idea konkursu

Intencją przyświecającą Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie jest przede wszystkim chęć pomocy rodzicom dzieci do lat 3 (grupie docelowej projektu): bezrobotnym, biernym zawodowo, przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. Dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych, u opiekuna dziennego i niani będą mogli wrócić do pracy lub szukać nowego zajęcia, nie martwiąc się o swoje pociechy. (Należy podkreślać, że rodzice są uczestnikami projektów, a podmioty które je tworzą są beneficjentami w ramach konkursu).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogły starać się gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ich głównym zadaniem będzie zdiagnozowanie zapotrzebowania na miejsca opieki i ich zaprojektowanie zgodnie z dostępnymi formami. Wybór formy opieki będzie musiał być dostosowany do danego obszaru realizacji projektu. Miejsca opieki zgodnie z kryteriami będą mogły być tworzone wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem terenu Warszawy i okolic. Wykaz gmin, na których będzie można tworzyć miejsca opieki dla dzieci do lat 3 stanowi jeden z załączników do regulaminu.

Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Wnioskodawcy zainteresowani konkursem będą musieli zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Regulaminie i w przewidzianym terminie (od 31 sierpnia do 18 września) złożyć projekty do WUP. Każdy z projektów będzie musiał przekraczać kwotę 100 tys. zł, a 20% jego wartości będzie musiało być wniesione przez wnioskodawcę.

W podstawowym założeniu projekt złożony do WUP powinien zakładać tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego lub niani. W ramach ww. działań finansowane będą mogły być różne działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami. Dofinansowanie będzie mogło również obejmować koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie dziecięcym. Budżet będzie mógł też uwzględnić zwrot kosztów szkoleń dla opiekunów w żłobku oraz opiekunów dziennych.

Przystępując do konkursu wnioskodawcy powinni też pamiętać, że sam proces złożenia wniosku powinien być poprzedzony przez konkretne działania: analizę zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, analizę dostępnych warunków lokalowych, jak i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Projektodawca powinien również przewidzieć w jaki sposób utrzyma miejsc opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie (Poddziałanie 8.3.1): wupwarszawa.praca.gov.pl oraz funduszedlamazowsza.eu.

Spotkania informacyjne

Dla osób starających się o dofinansowanie WUP w Warszawie oraz Filie WUP w Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach w sierpniu b.r. organizują cykl spotkań, podczas których dowiedzieć się będzie można podstawowych informacji dotyczących konkursu, zasad sporządzania wniosku i obsługi systemu MEWA 2.0, w którym składany będzie projekt. Informacje o terminach spotkań i zasadach rekrutacji na spotkania dostępne będą na stronach: funduszeeuropejskie.gov.pl, funduszedlamazowsza.eu, wupwarszawa.praca.gov.pl.

Kontakt w sprawie konkursu

Na tych samych stronach internetowych można znaleźć Regulamin konkursu zamkniętego RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 zawierający niezbędne informacje dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie, wskazówek i konkretnych kryteriów, które musi spełnić projektodawca. W sprawie konkursu można tez kontaktować się bezpośrednio pod numerem Punktu Informacyjnego EFS 0-22 578- 44- 34, lub pod adresem mailowym: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś