Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 31 sierpnia do 18 września Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy będą chcieli utworzyć na terenie Mazowsza żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki u opiekuna dziennego, czy niani. Uzyskanie dofinansowania to szansa dla beneficjentów, ale przede wszystkim rodziców, którzy dzięki nowym miejscom opieki dla dzieci do lat 3 będą mogli wrócić na rynek pracy. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi ponad 17 mln zł.

Idea konkursu

Intencją przyświecającą Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie jest przede wszystkim chęć pomocy rodzicom dzieci do lat 3 (grupie docelowej projektu): bezrobotnym, biernym zawodowo, przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych. Dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych, u opiekuna dziennego i niani będą mogli wrócić do pracy lub szukać nowego zajęcia, nie martwiąc się o swoje pociechy. (Należy podkreślać, że rodzice są uczestnikami projektów, a podmioty które je tworzą są beneficjentami w ramach konkursu).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogły starać się gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ich głównym zadaniem będzie zdiagnozowanie zapotrzebowania na miejsca opieki i ich zaprojektowanie zgodnie z dostępnymi formami. Wybór formy opieki będzie musiał być dostosowany do danego obszaru realizacji projektu. Miejsca opieki zgodnie z kryteriami będą mogły być tworzone wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego z wyłączeniem terenu Warszawy i okolic. Wykaz gmin, na których będzie można tworzyć miejsca opieki dla dzieci do lat 3 stanowi jeden z załączników do regulaminu.

Na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku?

Wnioskodawcy zainteresowani konkursem będą musieli zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Regulaminie i w przewidzianym terminie (od 31 sierpnia do 18 września) złożyć projekty do WUP. Każdy z projektów będzie musiał przekraczać kwotę 100 tys. zł, a 20% jego wartości będzie musiało być wniesione przez wnioskodawcę.

W podstawowym założeniu projekt złożony do WUP powinien zakładać tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego lub niani. W ramach ww. działań finansowane będą mogły być różne działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami. Dofinansowanie będzie mogło również obejmować koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie dziecięcym. Budżet będzie mógł też uwzględnić zwrot kosztów szkoleń dla opiekunów w żłobku oraz opiekunów dziennych.

Przystępując do konkursu wnioskodawcy powinni też pamiętać, że sam proces złożenia wniosku powinien być poprzedzony przez konkretne działania: analizę zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, analizę dostępnych warunków lokalowych, jak i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Projektodawca powinien również przewidzieć w jaki sposób utrzyma miejsc opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie (Poddziałanie 8.3.1): wupwarszawa.praca.gov.pl oraz funduszedlamazowsza.eu.

Spotkania informacyjne

Dla osób starających się o dofinansowanie WUP w Warszawie oraz Filie WUP w Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach w sierpniu b.r. organizują cykl spotkań, podczas których dowiedzieć się będzie można podstawowych informacji dotyczących konkursu, zasad sporządzania wniosku i obsługi systemu MEWA 2.0, w którym składany będzie projekt. Informacje o terminach spotkań i zasadach rekrutacji na spotkania dostępne będą na stronach: funduszeeuropejskie.gov.pl, funduszedlamazowsza.eu, wupwarszawa.praca.gov.pl.

Kontakt w sprawie konkursu

Na tych samych stronach internetowych można znaleźć Regulamin konkursu zamkniętego RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 zawierający niezbędne informacje dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie, wskazówek i konkretnych kryteriów, które musi spełnić projektodawca. W sprawie konkursu można tez kontaktować się bezpośrednio pod numerem Punktu Informacyjnego EFS 0-22 578- 44- 34, lub pod adresem mailowym: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych