Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Premier Ewa Kopacz w towarzystwie polskiej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz unijnych komisarzy i marszałków województw symbolicznie zainaugurowała wykorzystanie kolejnej transzy Funduszy Europejskiej. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności.

Miliardy z Unii Europejskiej przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia – mówiła premier Ewa Kopacz podczas uroczystości rozpoczynającej wykorzystanie kolejnej transzy Funduszy Europejskich, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Mamy największe w historii fundusze na rozwój. To efekt skutecznych negocjacji rządu. Dziś rozpoczynamy realizację strategii rozwoju całego kraju. Mamy zagwarantowane na to dofinansowanie zarówno europejskie jak i krajowe. Poprzedni budżet unijny na lata 2007-2013 wykorzystaliśmy w całości. Jego efekty widać na każdym kroku. Do 2020 roku będziemy mogli wydać z budżetu europejskiego ponad pięćset miliardów złotych. Nikt w Europie nigdy nie dostał takich pieniędzy na rozwój z budżetu Unii. Rekordowe Fundusze Europejskie pozwolą nam na dokończenie skoku cywilizacyjnego, jaki rozpoczęliśmy w momencie wejścia do wspólnoty.

 

Poprzedni budżet unijny na lata 2007-2013 wykorzystaliśmy w całości. Jego efekty widać na każdym kroku. Do 2020 roku będziemy mogli wydać z budżetu europejskiego ponad pięćset miliardów złotych. Nikt w Europie nigdy nie dostał takich pieniędzy na rozwój z budżetu Unii. Rekordowe Fundusze Europejskie pozwolą nam na dokończenie skoku cywilizacyjnego, jaki rozpoczęliśmy w momencie wejścia do wspólnoty – powiedziała minister Maria Wasiak, dziękując przy tym wszystkim zaangażowanym w negocjacje.
Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych) na lata 2014-2020. Ogłoszono już pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa. Nabór wniosków rozpocznie się 27 lutego br. Kolejne konkursy będą sukcesywnie ogłaszane, zarówno w programach krajowych, jak i w poszczególnych RPO.

Obecna na gali komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu wręczyła szefowej resortu infrastruktury i rozwoju Umowę Partnerstwa (najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy), a następnie przekazano decyzje w sprawie programów krajowych, Programu Polska-Słowacja oraz 16 regionalnych programów.

Polska jest największym beneficjentem polityki spójności. To wielka szansa jaki i ryzyko. Wierzę jednak, że Polska tak jak dotychczas bardzo dobrze poradzi sobie z wdrażaniem funduszy a dzięki tym środkom naprawdę można poprawić życie Polaków – mówiła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.

 

Wsparcie Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu. Środki polityki spójności zainwestujemy przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju, bardziej przyjazne i sprawne państwo oraz w dalszy rozwój infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem minister Marii Wasiak, komisarzy C. Cretu i E. Bieńkowskiej a także przewodniczącego Konwentu Marszałków Marka Woźniak oraz Zoltana Kazatsaya z dyrekcji generalnej ds. zatrudniania rozmawiano na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, realizacji celów rozwojowych Polski i Europy, a także o wyzwaniach związanych z realizacją Planu Junckera.

Uroczystą galę poprzedziło spotkanie Kierownictwa resortu i przedstawicieli Komisji Europejskiej z marszałkami województw. Rozmawiano m.in. na temat: decentralizacji zarządzania funduszami UE oraz strategiach makroregionalnych. Jak mówiła minister Maria Wasiak, nie może istnieć skuteczna polityka regionalna bez silnych i samorządnych regionów. Wspomniała również, że nowy sposób myślenia o polityce regionalnej w Polsce – rozwijający się równolegle ze wspomnianą ewolucją na poziomie UE – zaowocował powstaniem trzech strategii ponadregionalnych: Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Strategii rozwoju Polski Południowej do roku 2020 oraz Strategii rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. W chwili obecnej trwają prace nad czwartą strategią ponadregionalną – Strategią rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

Źródło: Fundusze Europejskie

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś