Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki unijnemu wsparciu w podwarszawskiej Zielonce oraz w gminach Tłuszcz i Jastrzębia tradycyjne technologie produkcji energii zastąpione zostaną systemami odnawialnych źródeł energii opartymi na energii słonecznej i biomasie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację projektów wnioskodawcy otrzymają łącznie kwotę ponad 13,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie dwóch projektów podpisali dziś członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

OZE w Zielonce i Tłuszczu

Blisko 10 mln zł unijnego wsparcia otrzyma gmina Tłuszcz na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Zielonką, Fundacją Kolos z Warszawy, i Stowarzyszeniem na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne. Dla użytkowników prywatnych zainstalowane zostaną systemy odnawialnych źródeł energii oparte na energii słonecznej i biomasie m.in. 117 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacje fotowoltaiczne, 153 pompy ciepła oraz 117 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE wyniesie 1172. Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość powietrza, zmniejszy niska emisja zanieczyszczeń, a także nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Tytuł projektu: OZE w Zielonce i w Tłuszczu

Beneficjent: Gmina Tłuszcz

Całkowita wartość projektu: 12 499 890,78 zł

Kwota dofinansowania: 9 999 912,62 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

 

OZE w gminie Jastrzębia

Z kolei gmina Jastrzębia na wykorzystanie produkcji energii z OZE otrzyma ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania. W ramach projektu wykonane zostaną prace montażowo-instalacyjne na obiektach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej i na budynkach parafialnych. Partnerami w projekcie są Parafia Rzymsko-Katolicka Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jastrzębi i Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goryniu. Dzięki wsparciu unijnemu zostaną zakupione i zainstalowane solarne systemy grzewcze, pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, kotły oraz instalacje fotowoltaiczne. Łączna liczba instalacji wyniesie 338, w tym 154 kolektory słoneczne, 45 pomp ciepła, 28 kotłów na biomasę oraz 111 instalacji fotowoltaicznych. Realizacja projektu poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, w tym na cenne przyrodniczo obszary Puszczy Kozienickiej.

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia

Beneficjent: Gmina Jastrzębia

Całkowita wartość projektu: 4 898 540,46 zł

Kwota dofinansowania: 3 595 584,98 zł

Działanie:  4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś