Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy już wyniki konkursu skierowanego do uczelni wyższych na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych z edukacją. Wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zostanie objętych 17 projektów na których realizację przeznaczono ponad 30 mln zł. Zdalne świadczenie usług drogą elektroniczną m.in. e-rekrutacja, e-egzaminy czy e-learning przyczynią się do podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia.

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wpływa znacząco na wiele dziedzin życia także na edukację. Rosnące zainteresowanie różnorodnymi formami dostępu do zdobywania wiedzy sprawia, że zastosowanie nowoczesnych technologii TIK w uczelniach wyższych jest dziś koniecznością. Usługi świadczone on-line umożliwią studentom, doktorantom, kandydatom na studia i innym osobom dostęp do zasobów informacyjnych uczelni, a także przyspieszą i ułatwiają kontakt z pracownikami uczelni.

Ponad 30 mln zł dla uczelni wyższych

O unijne dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ubiegały się uczelnie publiczne i niepubliczne. Do rozdysponowania było ponad 41 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 2,6 mln zł, a minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Spośród wniosków wybranych do dofinansowania najwyższe dofinansowanie, bo blisko po 2,6 mln zł otrzymają dwie uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Pierwsza z nich przeprowadzi do końca 2019 r. usprawnienie i rozbudowę systemów informatycznych. W ramach projektu zostanie opracowanych i wdrożonych 10 zintegrowanych e-usług m.in.: e-rekrutacja, e-wypożyczalnia, e-portfolio czy wirtualne laboratoria komputerowe skierowanych do studentów, doktorantów, kandydatów na studia, uczestników kursów, uczniów szkół średnich, a także innych jednostek publicznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności i lepszego wykorzystania świadczonych usług. Pozwoli też na skrócenie czasu załatwienia spraw, usprawni proces rekrutacji, umożliwi rozwój innowacyjnych usług w obszarze dydaktyki i kształcenia. Politechnika Warszawska natomiast w drugiej połowie 2019 udostępni nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną i szereg usług publicznych świadczonych elektronicznie np. e-rekrutacja czy e-learning. Wprowadzone zostaną liczne uproszczenia administracyjne, elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości. W ramach projektu usprawniony zostanie system zarządzania procesem dydaktycznym. Wprowadzone e-usługi będą elastyczne i dostosowane do potrzeb odbiorców, a dla uczelni zapewnią niższe koszty, większą wydajność i wzrost bezpieczeństwa przenoszonych danych.

Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania to: Akademia Finansów i Biznesu VISTULA,  Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Collegium Civitas, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Politechnika Warszawska, Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet Warszawski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.

Lista zwycięskich projektów dostępna na stronie konkursu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś