Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rozbudowa portalu e-usługi to inwestycja, która zostanie wkrótce zrealizowana w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płocku dzięki wsparciu ze środków unijnych. Umowę podpisali marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Kamasa. Wartość wsparcia projektu z UE to ponad 2,7 mln zł.

Nowoczesny doradca

Uczestnicy spotkania

Administracja publiczna wprowadza nowoczesne usługi świadczone drogą elektroniczną. Szczególnie doceniana jest informatyzacja procesów wewnętrznych. Przyspiesza ona obieg dokumentów powiązany z załatwianiem spraw urzędowych, a także ułatwia dostęp klientów do potrzebnej informacji na każdym etapie postępowania administracyjnego.

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego trwa dalszy rozwój usług elektronicznych w obszarzee-administracji. Wkrótce zostaną udostępnione elektroniczne platformy służące zintegrowanemu systemowi wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Skorzystają na tym doradcy MODR, którzy uzyskają dostęp do nowych narzędzi umożliwiających świadczenie e-usług wyższego poziomu. Dzięki nowoczesnym systemom możliwe będzie podejmowanie decyzji oraz komunikacji pomiędzy terenowymi doradcami MODR a osobami korzystającymi z nieodpłatnych usług.

Uczestnicy spotkania

Nowe rozwiązania obejmą m.in. systemy: komunikacji dla doradcy, ewidencji zdarzeń gospodarczych, analizy danych, ofertowania oraz ewidencji pracy doradców. Elektroniczna metoda wypełniania i obsługi wniosków sprawi, że doradcy i pracownicy merytoryczni będą obsługiwać je szybko i wygodnie.

Tytuł projektu: Rozwój e-usług w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 2.0

Beneficjent: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku

Całkowita wartość projektu: 3 450 279,24 zł

Kwota dofinansowania: 2 760 223,39 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych