Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 1,2 mln zł unijnego wsparcia z RPO WM 2014-2020 trafi do regionu radomskiego. Gminy Jastrzębia, Pionki i Warka zainwestują fundusze unijne w budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada, zastępca burmistrza Pionek Jolanta Sarnecka-Buczek oraz prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Warce Roman Korczak. 

Modernizacja PSZOK w Jastrzębi

Gmina Jastrzębia otrzyma ponad 430 tys. zł dofinansowania unijnego na modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w centralnej części miejscowości przy drodze powiatowej Radom-Brzóza. W ramach projektu wykonane zostaną prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, drogowe i montażowe. Podłoże zostanie przystosowane do wyłożenia kostką brukową. Wymieniona zostanie brama wjazdowa z furtką, ogrodzeniem i systemem monitoringu obiektu. Inwestycja będzie obejmować także zakup i montaż wiat stalowych z zadaszeniem na kontenery śmieciowe. PSZOK będzie wyposażony w wagi, w tym jedną najazdową z oprzyrządowaniem. W istniejącym budynku zostanie przeprowadzony generalny remont i będzie zaadoptowany na potrzeby magazynowo-socjalne. Modernizacja PSZOK przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców i łatwy dostęp do segregacji odpadów komunalnych.

Tytuł projektu: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi

Beneficjent: Gmina Jastrzębia

Całkowita wartość projektu: 540 000,01 zł

Kwota dofinansowania: 432 000,00 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK w Pionkach

Do gminy Pionki trafi ponad 430 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach projektu wykonane zostanie utwardzenie i ogrodzenie terenu, modernizacja oświetlenia, montaż 3 bram wjazdowych, 2 wiat stalowych oraz wagi najazdowej. Poza tym zakupiony zostanie kontener biurowo-socjalny, w którym wykonane zostaną instalacje elektryczna, sanitarna i ogrzewanie elektryczne. Zakupiony zostanie komputer z oprogramowaniem komunalnym. PSZOK zostanie wyposażony w odpowiednie pojemniki, kontenery, palety oraz belownicę do odpadów.

Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do rozwoju infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych oraz wzrostu świadomości proekologicznej mieszkańców na terenie Gminy Miasta Pionki. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy i stworzy możliwości ponownego wykorzystania odpadów, np. stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale.

 

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pionkach

Beneficjent: Gmina Miasto Pionki

Całkowita wartość projektu: 539 077,37 zł

Kwota dofinansowania: 431 261,89 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK i sortowni odpadów zbieranych selektywnie w Warce

Dzięki blisko 400 tys. zł wsparcia ze środków UE w Warce przy ul. Grójeckiej 24 powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i sortownia odpadów zbieranych selektywnie. W skład obiektu wejdzie: magazyn PSZOK – wiata o wymiarach 12×24 m wraz z zasilaniem i instalacją elektryczną i linia sortownicza (w kabinie sortowniczej) wraz z zadaszeniem – wiata o wymiarach 20×42 m wraz z zasilaniem i instalacją elektryczną. Zakupione zostaną kontenery i pojemniki na odpady, prasa belująca z wywrotnicą, waga platforma legalizacyjna oraz wózek widłowy z oprzyrządowaniem specjalistycznym. W ramach projektu wykonane zostaną utwardzenia terenu i dróg wewnętrznych, instalacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem rozsączającym i drenażem rozsączającym. Cały teren zostanie zagospodarowany, wykonane zostaną nowe obsadzenia zieleni.

Tytuł projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i sortowni odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Grójeckiej 24 w Warce

Beneficjent: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 2 281 191,19 zł

Kwota dofinansowania: 394 351,38 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś