Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki wsparciu unijnemu w Józefowie i pięciu okolicznych gminach powstanie ponad 45 km nowych dróg rowerowych. Natomiast Nowy Dwór Mazowiecki zainwestuje ponad 3,4 mln zł z funduszy unijnych w modernizację i adaptację na cele kulturalne Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Żyrardów zaś przeznaczy ponad 2,6 mln zł na renowację zabytkowego budynku Ochronki.  Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 32,8 mln zł z RPO WM 2014-2020.

Ścieżki rowerowe w Józefowie i okolicznych gminach

Ponad 26 mln zł wsparcia unijnego trafi do Józefowa na budowę sieci tras rowerowych. Już w połowie przyszłego roku w gminach Halinów, Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek i Wiązowna powstanie ponad 45 km dróg rowerowych i ponad 3,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie tych sześciu gmin na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powstałe trasy będą pełniły funkcję korytarzy transportowych i zachęcą mieszkańców do korzystania z roweru jako alternatywnego środka komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się też emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Tytuł projektu: Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF

Beneficjent: Miasto Józefów

Całkowita wartość projektu: 40 281 635,36 zł

Kwota dofinansowania: 26 695 627,24 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Adaptacja na cele kulturalne Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin czeka kompleksowa modernizacja. Ponad 3,4 mln zł z funduszy unijnych przeznaczonych zostanie na prace budowlano-remontowe, konserwatorskie i restauratorskie. W budynku wykonana zostanie m.in. renowacja sali teatralno-kinowej wraz z zapleczem, pomieszczeniami operatora kina i artystów, salami warsztatowymi a także remont sali balowej. Zakupione zostanie też wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej. Budynek będzie też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji tej inwestycji już w połowie przyszłego roku Nowodworski Ośrodek Kultury będzie prowadził w zmodernizowanym budynku Kasyna zajęcia malarskie, taneczne, teatralne i wokalne. Ponadto organizowane będą tu festiwale, koncerty, lekcje muzealne oraz zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z warszawskim Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego i nowodworską Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek.

Tytuł projektu: Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu:  5 630 441,46 zł

Kwota dofinansowania: 3 438 087,68 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Renowacja zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie

Renowację przejdzie również budynek Ochronki w Żyrardowie znajdujący się na terenie zabytkowego „Zespołu zabudowy Osady Fabrycznej” wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za Pomnik Historii. Na ten cel przeznaczono ponad 2,6 mln zł z UE. W ramach projektu będzie wykonany I etap renowacji, czyli prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w prawym skrzydle budynku. Poprowadzone zostaną nowe instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Poza tym planowane jest dobudowanie jednokondygnacyjnego pawilonu sali zajęć i tarasu zewnętrznego przy sali zajęć ruchowych.

Partnerami projektu są żyrardowskie Muzeum Mazowsza Zachodniego i Młodzieżowy Dom Kultury. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Żyrardowa. Planowane są tu wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie, wystawy, konkursy, imprezy artystyczno-literackie czy gry i zabawy oraz wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców.

Tytuł projektu: Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie

Beneficjent: Miasto Żyrardów

Całkowita wartość projektu:  4 155 182,24 zł

Kwota dofinansowania: 2 676 246,64 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś