Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne środki unijne na e-usługi trafią do warszawskich uczelni. Tym razem ponad 2,2 mln zł wsparcia otrzyma Politechnika Warszawska i ponad 1,7 mln zł Warszawska Szkoła Filmowa. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 3,9 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie tych dwóch projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Zwiększenie wykorzystania e-usług na Politechnice Warszawskiej

W drugiej połowie 2019 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej udostępnione zostaną nowe e-usługi. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne będą wspomagały proces edukacji na uczelni. W ramach projektu powstanie wielokanałowy system nauki na odległość tzw. lecture capture, czyli nagrywanie wykładów na żywo w sali wykładowej. Planowany jest zakup wyposażenia sali w urządzenia umożliwiające przygotowanie nagrań m.in. kamery, mikrofony czy miksery. Poza tym udostępnione zostaną następujące usługi: zdalnego prowadzenia wykładów i ćwiczeń tzw. webcasting akademicki, konsultacje w sieci, współdzielenie materiałów wideo czy tworzenie e-Portfolio. Powstaną też wirtualne pracownie komputerowe. Zakupione zostanie oprogramowanie naukowo-dydaktyczne oraz wirtualne komputery – tzw. infrastruktura wirtualnych desktopów (VDI). Na Wydziale Inżynierii Lądowej zostanie uruchomiona platforma komunikacji i współpracy z odbiorcami zewnętrznymi. Przeprowadzona będzie też cyfryzacja zasobów biblioteki i udostępnienie ich przez internet.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania zaawansowanych e-usług skierowanych do społeczeństwa oraz przedsiębiorców.

Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsługi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale

Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 2 781 642,23 zł

Kwota dofinansowania: 2 225 313,78 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Rozwój e-usług w Warszawskiej Szkole Filmowej

Z kolei w Warszawskiej Szkole Filmowej już pod koniec przyszłego roku powstanie platforma on-line. Będzie ona zintegrowana z autorskim programowaniem do edukacji w zakresie pisania scenariuszy, tworzenia filmów i postprodukcji. Narzędzie to pozwoli na wymianę zadań między wykładowcą a studentem, a także umożliwi publikowanie materiałów foto, wideo i tekstu wraz z systemem weryfikacji bądź oceny przez wykładowcę. Pozwoli również na generowanie i drukowanie raportu z przebiegu zajęć i aktywności grupy w danym okresie. Możliwa będzie też automatyczna archiwizacja wszystkich prac i materiałów przygotowanych przez wykładowcę oraz sporządzonych i załadowanych przez studentów. W ramach projektu uruchomione zostaną cztery e-usługi: EDI PISARZ – pierwszy polski edytor tekstów scenariuszowych, który wspomoże naukę pisania scenariuszy, EDI MONTAŻ – pierwszy polski edytor plików audiowizualnych pisanych od podstaw wg uwag reżyserów, operatorów czy wykładowców, EDI KOLORYSTA – moduł, w którym uczeń będzie miał możliwość poznania podstaw korekcji barwnej i EDI MENTOR – dodatek do wymiany komentarzy przez platformę szkoły online. Na potrzeby uczelni zakupiony zostanie mobilny zestaw do streamingu oraz sprzęt techniczny do obsługi e-magazynu i e-biblioteki. Uruchomienie i świadczenie nowych usług drogą elektroniczną w WSF przyczyni się do podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia.

Tytuł projektu: Warszawska Szkoła Filmowa ON-LINE

Beneficjent: Warszawska Szkoła Filmowa

Całkowita wartość projektu: 2 233 625,88 zł

Kwota dofinansowania: 1 737 700,70 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś