Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu wykonany zostanie remont dwóch budynków komunalnych w Łosicach. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 605 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz

Celem inwestycji jest remont wspólnych części mieszkalnych w dwóch blokach komunalnych przy ulicach: Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8 w Łosicach. W ramach projektu w budynkach wykonane zostaną prace remontowo-budowlane, które obejmą: wymianę dachu, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową budynków, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz remont schodów na klatkach schodowych. Na obu budynkach zostaną również zainstalowane tabliczki w języku Braille’a.

Realizacja projektu poprawi komfort użytkowania budynków oraz jakość życia mieszkańców. Pozwoli również na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów.

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8

Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice

Całkowita wartość projektu: 735 122,78 zł

Kwota dofinansowania: 605 241,28 zł (498 434,00 EFRR + 106 807,28 BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś