Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 300 tys. zł unijnego wsparcia z RPO WM 2014-2020 trafi do powiatu przysuskiego. Środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego spichlerza w Borkowicach. W pierwszym etapie wykonane będą prace remontowe i wymiana dachu. W dalszych etapach planowana jest renowacja wnętrz oraz wyposażenia. Docelowo w obiekcie będą odbywały się imprezy kulturalne, wystawy, przedstawienia teatralne, a także projekcje filmów. W ofercie znajdą się także liczne zajęcia warsztatowe dla osób starszych oraz kursy i turnieje dla dzieci i młodzieży. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz wicestarosta powiatu przysuskiego Tomasz Matlakiewicz.

Tytuł projektu: Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego – etap I

Beneficjent: Powiat Przysuski

Całkowita wartość projektu: 381 025,34 zł

Kwota dofinansowania: 304 820,27 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś