Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 6,8 mln zł unijnego wsparcia na inwestycje drogowe trafi w najbliższym czasie do powiatu ciechanowskiego. Dzięki dotacji przebudowane zostaną dwie drogi powiatowe. Dofinansowanie ponad 5,2 mln zł zostanie przeznaczone na remont odcinka Ciechanów – Młock, a ponad 1,6 mln zł na przebudowę odcinka Pniewo – Czeruchy. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska. 

Przebudowa prawie 10 km drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Młock

Dzięki wsparciu unijnemu już na początku przyszłego roku zostanie oddany do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej Ciechanów – Młock. W ramach projektu roboty drogowe obejmą wymianę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem jej szerokości, budowę poboczy, peronów przystankowych, chodników (Ciechanów, Kownaty Żędowe, Gostomin i Młock), przebudowę zjazdów, zatok autobusowych (Ciechanów, Niechodzin, Kownaty Żędowe i Gostomin). Powstaną ciągi pieszo-rowerowe (Ciechanów i Niechodzin), a także przejścia dla pieszych i przejazdy przez jezdnię (Ciechanów, Niechodzin i Młock). W Młocku zostanie też wyremontowany obiekt mostowy. Poza tym pojawi się nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku

Ciechanów-Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 8 842 516,99 zł

Kwota dofinansowania: 5 219 999,99 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Remont odcinka 3 km drogi Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo-Czeruchy

Powiat ciechanowski zainwestuje fundusze unijne w przeprowadzenie remontu odcinka drogi powiatowej Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy, od granicy powiatu do miejscowości Pniewo Czeruchy. W ramach projektu zostanie wykonany remont cząstkowy nawierzchni, konstrukcja poszerzenia jezdni i wzmocnienie istniejącej nawierzchni. Przeprowadzone zostaną wzmocnienia i odwodnienia skarp, zjazdów, poboczy, a także uzupełnienia oznakowania pionowego. Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Tytuł projektu: Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo-Czeruchy – granica powiatu (rezerwat Lekowo)

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 2 714 105,01 zł

Kwota dofinansowania: 1 620 000,00 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś