Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem dzięki wsparciu ponad 5,7 mln zł ze środków unijnych w gminie Olszewo-Borki przeprowadzony zostanie montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej i w gospodarstwach domowych. Natomiast gmina Tłuszcz zainwestuje ponad 5,1 mln zł z funduszy w budowę 2 parkingi P+R przy stacji PKP Tłuszcz, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz zatok dla autobusów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie blisko 10,9 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, wójt Gminy Olszewo-Borki Krzysztof Szewczyk oraz burmistrz Tłuszcza Paweł Marcin Bednarczyk.

 

Ekologicznie na Kurpiach

Projekt realizowany będzie na terenie 29 miejscowości z Gminy Olszewo-Borki: Antonin, Białobrzeg Bliższy, Białobrzeg Dalszy, Chojniki, Dobrołęka, Drężewo, Grabowo, Grabówek, Kordowo, Kruki, Łazy, Mostówek, Nakły, Nowa Wieś, Nożewo, Olszewo-Borki, Przystań, Rataje, Rżaniec, Stępna Michałki, Stępna Stara, Wyszel, Zabiele-Piliki, Zabiele-Wielkie, Zabrodzie, Żebry-Chudek, Żebry-Stara Wieś, Żebry-Żabin, Żerań Mały.

W ramach inwestycji nastąpi montaż 152 instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła pracujących w układzie powietrze/woda na budynkach mieszkalnych. Dodatkowo mikroinstalacje pojawią się na 22 budynkach użyteczności publicznej, takich jak placówki oświatowe, świetlice, biblioteka, budynek urzędu, oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody oraz na 4 budynkach partnerów projektu, którymi będą obiekty własne Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Olszewo-Borki oraz redukcja gazów cieplarnianych. Montaż instalacji wpłynie na lepszą jakość powietrza, dodatkowo zwiększy się efektywność energetyczna budynków.

 

Tytuł projektu: Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki

Beneficjent: Gmina Olszewo-Borki

Całkowita wartość projektu: 7 166 807,80 zł

Kwota dofinansowania: 5 725 180,64 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

 

Mobilnie w Tłuszczu

Inwestycja w gminie Tłuszcz obejmuje budowę 2 parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowego, po południowej stronie torów. Powstanie łącznie 171 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych i 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych.

W ramach projektu powstanie 40 miejsc parkingowych dla rowerów z 12 wiatami, stojaki oraz zatoki dla autobusów i busów z wiatami. Będą nowe ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne. Poza tym wykonane zostaną m.in.: odwodnienia, oświetlenia, podbudowy i przebudowy elementów ulic, organizacja zieleni drogowej, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz mała architektura. Wdrożony zostanie także Inteligentny System Transportowy powiązany z systemem automatycznych zapowiedzi i informacji wizualnej Kolei Mazowieckich.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi i Gminą Strachówka.

 

Tytuł projektu: Budowa parkingu ”Parkuj i Jedź” w Tłuszczu

Beneficjent: Gmina Tłuszcz

Całkowita wartość projektu: 6 464 974,80 zł

Kwota dofinansowania: 5 157 219,84 zł

Działanie: 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś