Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Żółw błotny to gatunek, któremu grozi wyginięcie. Dlatego warszawskie ZOO dzięki funduszom unijnym postara się odbudować populację tych gadów na Mazowszu. Ponadto dzięki wsparciu unijnemu rozbudowany zostanie również „Ptasi Azyl”, a Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt wzbogaci się w specjalistyczny sprzęt weterynaryjny. Wszystko to w ramach projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 600 tys. zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski i wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski.

Żółwie na Mazowszu

Reintrodukcja żółwia błotnego to pionierskie działanie na Mazowszu. W warszawskim ZOO zbudowane zostanie oczko wodne, zakupiony sprzęt, m.in. inkubatory i kamery termowizyjne oraz infrastruktura potrzebna do odbudowy populacji tego chronionego gatunku. Zwierzęta do reintrodukcji będą natomiast pochodzić z Poleskiego Parku Narodowego lub siedliska z rejonu Chełmskich Parków Krajobrazowych.

– Próba odnowienia populacji żółwia błotnego na Mazowszu to niezwykle ciekawy projekt i cieszę się, że będzie realizowany właśnie na Mazowszu. Mam nadzieję, że dzięki funduszom unijnym oraz staraniom samorządu Warszawy i stołecznego ZOO próby odtworzenia tego gatunku się powiodą – powiedział Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Azyle dla ptaków i zwierząt

W ramach projektu w „Ptasim Azylu”, czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych zbudowanych zostanie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe. To bardzo ważna inwestycja, bo  co roku w Ptasim Azylu przybywa pacjentów. Mieszkańcy Warszawy i okolic często przywożą tu znalezione kontuzjowane ptaki. Tylko w 2014 r. w azylu przyjęto blisko 3200 ptasich pacjentów należących do ok. 115 gatunków. Ponadto na terenie kompleksów leśnych na Białołęce i na Bielanach rozmieszczone zostaną budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Prowadzone będzie też zimowe dokarmianie.

To kolejny projekt poświęcony ochronie przyrody, który jest  elementem konsekwentnej polityki ochrony występujących na terenie Warszawy gatunków zwierząt i ptaków oraz edukacji ekologicznej mieszkańców. Oczywiście reintrodukcja żółwia błotnego to działanie pionierskie, z którym jeszcze nikt na Mazowszu nie próbował się zmierzyć. Zależy nam również bardzo na rozbudowie Ptasiego Azylu. Chcemy mieć jeszcze lepszą infrastrukturę i jeszcze więcej miejsca dla zwierząt, które są chore i trafiają do warszawskiego ZOO często z interwencji mieszkańców – podkreślił wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski.

Duże zmiany czekają również stołeczny Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej 170A. Budowa tego azylu dla zwierząt zakończyła się w ubiegłym roku. Pomoc mogą tu znaleźć chore, ranne i osierocone zwierzęta, które wymagają tymczasowej opieki, leczenia lub rehabilitacji. Tutaj też przystosowują się do samodzielnego życia i powrotu do naturalnego środowiska. Dzięki środkom unijnym zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt weterynaryjny oraz kamery do monitoringu zwierząt.

Ochrona roślin

W ramach projektu na terenie Rezerwatu Łosiowe Błota wybudowana zostanie kładka turystyczna. Ograniczy to wydeptywanie cennych gatunków roślin, zwłaszcza tych, które znajdują się pod ścisłą ochroną. Poza tym w Lesie Kabackim odnowiona zostanie ścieżka przyrodnicza i pojawią się tablice edukacyjno-informacyjne.

Projekt realizowany jest we współpracy z gminą Stare Babice.

Tytuł projektu:

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Beneficjent:

Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu:

1 285 811,49 zł

Kwota dofinansowania:

617 763,57 zł

Działanie:

5.4 Ochrona bioróżnorodności

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś