Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 16 maja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków na projekty, dzięki którym osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi  będą mogły otrzymać pomoc w zakresie opieki zdrowotnej. Na ten cel zarezerwowanych jest 47,5 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne bardzo często są narażone na wykluczenie społeczne. Nie mogąc liczyć na społeczne zrozumienie i życzliwość ciężko im skutecznie walczyć z chorobą, wstydzą się. Problem ten może dotyczyć nawet 8 milionów Polaków.

Z pomocą fundusze UE

Dbanie o zdrowie psychiczne stało się nie do przecenienia, a realnym wsparciem są środki unijne. W ramach trwającego konkursu, dofinansowanie zostanie przeznaczone na zapewnienie osobom niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi, alternatywnych form opieki. Aby zapobiec umieszczaniu tych osób w szpitalach, ważne będzie zorganizowanie dziennych form opieki medycznej oraz ambulatoryjnej, zapewnienie zastępstwa osób trzecich w opiece za członków rodziny, wsparcie psychologiczne i motywacyjne, a także szkolenia dla opiekunów i członków rodzin.

Stacjonarna opieka może opierać się na funkcjonujących oddziałach dziennych świadczących usługi z zakresu psychiatrii, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach specjalistycznych świadczących usługi z zakresu psychiatrii, zespołach leczenia środowiskowego i innych jednostkach działających w tym obszarze. Opieka ta może także opierać się na bazie nowo utworzonych jednostek. Celem realizowanych projektów będzie zapobieganie zbędnej hospitalizacji, zachowanie ciągłości leczenia i jakości życia chorych.

Dzięki środkom unijnym możemy podejmować działania, które pozwolą wydłużyć okres sprawności psychofizycznej osób z zaburzeniami, a także dać im szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie, w życiu  zawodowym i rodzinnym – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Beneficjenci będą zobowiązani do zapewnienia uczestnikom projektu dostępu do lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych, dzieci i młodzieży, pielęgniarek psychiatrycznych, opiekunów medycznych, terapeutów, rehabilitantów, psychologów. Dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, chorzy będą mogli korzystać z pomocy pracownika socjalnego, logopedy, fizjoterapeuty, pedagoga lub pedagoga specjalnego.

Edukacja przez informację

Ważnym elementem realizowanych działań będą te informacyjno-edukacyjne, obejmujące podstawową wiedzę na temat zaburzenia psychicznego zdiagnozowanego u osoby uczestniczącej w projekcie. W ramach edukacji, wnioskodawca musi zapewnić także omówienie stosowanych metod leczenia i postępowania oraz ich skuteczności, a także wskazać praktyczne wskazówki, jak wspomagać osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi w codziennym życiu.

Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do personelu medycznego powinny zwiększyć ich wiedzę z zakresu postępowanie z osobą z zaburzeniami psychicznymi, pokazać rodzaje i charakterystykę najczęstszych zaburzeń psychicznych, wstępną diagnozę, przedstawić objawy zaburzeń psychicznych oraz tryb postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

e-opieka

Na dofinansowanie mogą liczyć także projekty z zakresu teleopieki, np. infolinia telefoniczna, aplikacja na smartfona, kontakt on-line, live chat, e-porady.

Nabór trwa do 16 maja 2017 r.,  do rozdysponowania jest ponad 47,5 mln zł.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: www.funduszedlamazowsza.eu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś