Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne wsparcie na kulturę trafi w najbliższym czasie do Ciechanowa i Przasnysza. Dzięki ponad 6,3 mln zł dotacji z UE w Ciechanowie zostanie przeprowadzona modernizacja wieży ciśnień i adaptacja zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio” otrzyma z kolei ponad 1,8 mln zł dofinansowania na modernizację i wyposażenie budynku. Wsparcie trafi także do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. Ponad 2,1 mln zł wsparcia placówka przeznaczy na rozszerzenie oferty kulturalnej. Umowy na unijne dofinansowanie trzech projektów podpisali marszałek Adam Struzik, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu Małgorzata Sobiesiak.

Renowacja wieży ciśnień i kamienicy w Ciechanowie

Dzięki wsparciu unijnemu już w połowie 2018 r. w Ciechanowie zostaną oddane do użytku dwa obiekty – zbiornik wyrównawczy tzw. wieża ciśnień przy ul. Płockiej i leżąca w centrum miasta przy ul. Warszawskiej 18 kamienica. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont, przebudowa, modernizacja i konserwacja budynków. Odrestaurowane obiekty będą pełniły funkcje kulturalne i edukacyjne. W wieży ciśnień powstanie m.in. mini Eksploratorium Matematyki i Techniki, a w kamienicy – Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Klub Młodego Odkrywcy Będą tam także organizowane różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu oferty kulturalno-edukacyjnej i rozwoju regionalnego potencjału turystycznego Ciechanowa. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Politechniką Warszawską i Powiatem Ciechanowskim.

Tytuł projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych.

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 13 648 073,27 zł

Kwota dofinansowania: 6 336 764,18 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Modernizacja Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”

Jeszcze w tym roku dzięki wsparciu ze środków UE w budynku Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” zostanie przeprowadzony remont i modernizacja pomieszczeń. Zakupione zostanie także wyposażenie. W COEK „Studio” powstanie m.in. sala widowiskowa, zmodernizowana zostanie sala baletowa i studio nagrań. Nowo powstała przestrzeń przyczyni się do rozszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej ośrodka. Będą tam odbywały się m.in. koncerty, przedstawienia teatralne czy zajęcia taneczne.

Tytuł projektu: Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 2 313 423,06 zł

Kwota dofinansowania: 1 850 738,44 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Zwiększenie oferty kulturalnej w Przasnyszu

Dzięki wsparciu unijnemu w wysokości ponad 2,1 mln zł już w połowie 2018 r. w Przasnyszu zostanie udostępniona nowa oferta kulturalno-edukacyjna. Partnerami w realizacji projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej, Muzeum Historyczne w Przasnyszu i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu. W ramach projektu zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb biblioteki budynek dawnego kina przy ul. Dąbrowskiego 3. Dotychczas wyłączony z użytkowania budynek będzie służył rozbudowanej ofercie biblioteki. Do nowej siedziby zostanie zakupione wyposażenie: urządzenia multimedialne, sprzęt elektroniczny, oświetlenie, meble i inne niezbędne elementy. Muzeum Historyczne także zyska nowe wyposażenie m.in.: kiosk multimedialny, laptopy, oprogramowanie, gabloty i meble.

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Całkowita wartość projektu: 3 111 758,94 zł

Kwota dofinansowania: 2 156 594,57 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś