Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 10 mln zł z unijnego wsparcia powiat ostrołęcki zainwestuje w budowę blisko 6 km drogi z pasem pieszo-rowerowym i utwardzonymi poboczami, a także w budowę i przebudowę skrzyżowań, chodników i przejazdu kolejowego w gminie Goworowo. Z kolei powiat makowski ponad milion zł ze środków unijnych przeznaczy na przebudowę ponad 3 km drogi powiatowej i chodników na odcinku Gąsewo Poduchowne – Nowy Szczeglin. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. 

Blisko 6 km nowej drogi w gminie Goworowo w powiecie ostrołęckim

Już w drugiej połowie 2018 r. oddany zostanie do użytku nowy odcinek prawie 6-kilometrowej drogi powiatowej w gminie Goworowo. W ramach realizowanego projektu wykonane zostaną prace obejmujące m.in. budowę drogi z pasem pieszo-rowerowym, poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości miejscowości Ponikiew Duża, a także zlikwidowanie przejazdu kolejowego w Ponikwi Małej. Przebudowie ulegną również skrzyżowania, linie telekomunikacyjne i wodociągowe. Wybudowane będą nowe przepusty, zjazdy do indywidualnych gospodarstw, pobocza, chodniki oraz przejścia dla pieszych. Poza tym zamontowane zostaną barierki, bariery energochłonne oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Realizacją projektu zajmie się Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie gminy Goworowo, powiatu

ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Beneficjent: Powiat Ostrołęcki

Całkowita wartość projektu: 16 880 793,99 zł

Kwota dofinansowania: 10 013 396,24 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi na odcinku Gąsewo Poduchowne – Nowy Szczeglin w powiecie makowskim

Dzięki ponad milionowi zł wsparcia ze środków unijnych w powiecie makowskim przebudowany zostanie odcinek ponad 3,2 km istniejącej drogi powiatowej łączącej Gąsewo Poduchowne z Nowym Szczeglinem. W ramach projektu wykonane zostaną prace drogowe polegające na budowie nawierzchni jezdni, umocnieniu obustronnym pobocza czy pogłębieniu istniejących rowów. Ponadto powstaną elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. chodniki, zjazdy oraz oznakowanie stałe. Za realizację projektu odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne – Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km

Beneficjent: Powiat Makowski

Całkowita wartość projektu: 1 800 824,06 zł

Kwota dofinansowania: 1 080 494,43 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś