Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przez ponad 3 miesiące Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na projekty wprowadzające informatyczne rozwiązania w kulturze oraz na informatyzację bibliotek. Łączne dofinansowanie w ramach dwóch naborów wyniesie ponad 12,7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na Mazowszu  funkcjonują  962 biblioteki. W placówkach nie tylko można wypożyczyć książkę ale również aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, takich jak spotkania z autorami, wieczory poetyckie, wystawy fotograficzne czy przedstawienia teatralne dla najmłodszych. Aby mieszkańcy województwa mieli lepszy dostęp do zasobów kultury, już od 30 października Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpocznie nabór  dotyczący informatyzacji bibliotek. Fundusze unijne sprawiają, że cyfryzacja  jest  coraz  bliższa  mieszkańcom naszego regionu.

W ramach konkursu z Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Informatyzacja bibliotek, realizowane projekty będą polegały m.in. na adaptacji pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery, instalacja elektryczna, okablowanie światłowodowe, wentylacja, klimatyzacja). Kolejny element inwestycji to stworzenie lub zakup oprogramowania oraz rozszerzenie i aktualizacja licencji. Do wydatków kwalifikowalnych będą należały również koszty związane z utworzeniem domen (platform) i portali. Dofinansowanie pokryje koszty usług zapewniających dostęp do Internetu oraz usługi hostingu i budowy lub rozbudowy portali do świadczenia e-usług.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, uczelnie wyższe, instytucje kultury, kościoły oraz organizacje pozarządowe. Projekt musi obejmować co najmniej 4 biblioteki. Budżet konkursu to ponad 4,2 mln zł, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 80%. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 30 października 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

E-kultura

Drugi nabór z Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E – kultura) dofinansuje projekty polegające na budowie zintegrowanych systemów informacji w postaci regionalnych platform informacyjnych. Utworzona platforma będzie przedstawiała i promowała wydarzenia kulturalne Mazowsza.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, uczelnie wyższe, instytucje kultury, kościoły oraz organizacje pozarządowe. Na konkurs przewidziano kwotę ponad 8,5 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 80%. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 30 października 2017 r. do 7 lutego 2018 r.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursach z Działania 2.1 E-usługi, dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0., a dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.fundusze.dev-mh.pl/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektow-informatyzacja-bibliotek-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17.html oraz https://www.fundusze.dev-mh.pl/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektow-regionalna-platforma-informacyjna-e-kultura-rpma-02-01-01-ip-01-14-070-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś