Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych wymaga specjalistycznego wyposażenia ochotniczych straży pożarnych. Na ten  cel zaplanowano ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W pierwszym ogłoszonym w tym zakresie konkursie unijne wsparcie otrzymały m.in. OSP Stara Miłosna i OSP Chynów. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, a ze strony beneficjentów zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski. 

Skuteczne akcje ratownicze w Warszawie

Dzięki przyznanemu decyzją zarządu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 wsparciu – ponad 618 tys. zł, OSP Stara Miłosna kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze sprzętem. Do strażaków trafi także pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregat prądotwórczy.

OSP Stara Miłosna obejmuje swoim działaniem obszar aż 20 km o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu. Są to zarówno tereny zurbanizowane, jak i leśne. Stąd tak ważna jest zdolność do prowadzenia akcji w różnych warunkach. Aby strażacy ochotnicy mogli dotrzeć z pomocą nawet do najtrudniej dostępnych miejsc, zakupiony ze środków unijnych samochód zostanie wyposażony w napęd na cztery koła. Będzie on posiadał także składaną drabinę, a jego sześcioosobowa załoga będzie mogła utrzymywać stałą łączność radiową ze stanowiskiem kierowania i innymi zastępami ratunkowymi.

W ramach projektu zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego i poszukiwawczo-ratowniczego. Takie wyposażenie pozwoli OSP szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców nie tylko w Warszawie, ale również np. Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Legionowie, czy Wołominie.

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz
minimalizowania skutków katastrof naturalnych
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Całkowita wartość projektu: 1 505 165,53 zł
Kwota dofinansowania: 616 867,66 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Bezpieczniej w gminie Chynów

Fundusze unijne pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie Chynów, a także częściach gmin Warka, Prażmów, Grójec i Góra Kalwaria, gdzie przeważają łąki i tereny leśne. Dzięki ponad 357,5 tys. zł dotacji OSP w Chynowie zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dodatkowy sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego, medycznego, wysokościowego i ochrony przeciwpowodziowej. Pozwoli to na zwiększenie ochrony życia i zdrowia prawie 10 tys. osób. Specjalistyczny sprzęt umożliwi realizację większego zakresu działań, np. ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych. Wyposażenie przeciwpowodziowe przyczyni się natomiast do zabezpieczenia brzegów rzek Wisła i Pilica oraz skutecznego zwalczania skutków ewentualnych powodzi.

Tytuł projektu: Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Chynów
Beneficjent: Gmina Chynów
Całkowita wartość projektu: 893 875,93 zł
Kwota dofinansowania: 357 550,37 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś