Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W urzędzie marszałkowskim w dniu 24 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Mazowsze w unijnym rozdaniu, zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, może liczyć nawet na 2 mld euro. W spotkaniu udział wzięli m.in. marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Komisję Europejską podczas warszawskiego spotkania reprezentowali: Emma Toledano Laredo Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Wdrażania, Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Polskimi przedstawicielami, obok władz Mazowsza byli m.in. zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda.

– Przed nami nowe unijne rozdanie. Dla Mazowsza to szansa na kolejne inwestycje i dalszy rozwój – podkreślał marszałek Adam Struzik.

Najważniejszym jednak tematem spotkania z Komisją Europejską była alokacja dla programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021–2027). Mazowsze zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa może liczyć na ponad 2 mld euro, z czego do regionu mazowieckiego regionalnego trafi ponad 1,5 mld euro, a do regionu warszawskiego stołecznego 500 mln euro.

Polityka spójności

Podczas spotkania rozmawiano także o realizacji celów polityki spójności w FEM 2021–2027. Dotychczas wsparcie środków unijnych zaplanowano w obszarach: badawczo-rozwojowym, e-usług dla mieszkańców Mazowsza, wzrostu konkurencyjności MŚP, poprawy efektywności energetycznej oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, zarządzania klęskami i katastrofami, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony różnorodności biologicznej, mobilności miejskiej, transportu nisko i zero emisyjnego, rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia, kultury, turystyki oraz rewitalizacji i dziedzictwa kulturowego.

– Jesteśmy w momencie, w którym kończymy rozliczanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020. Mazowsze miało do wydania ponad 2 mld euro i 99% tych środków jest już zakontraktowane. To znaczący zastrzyk finansowy dla naszych inwestycji i rozwoju województwa – podkreśla dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski.

 Szansa dla regionu warszawskiego stołecznego

Podział statystyczny województwa (obowiązuje od 2018 r.)  na dwie jednostki NUTS 2 oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastyczności polegającego na przesunięcia środków między kategoriami regionów daje szansę samorządowi Mazowsza uzyskać dla regionu warszawskiego stołecznego znacznie wyższą alokację niż zaproponowana przez Komisję Europejską kwota dla regionu lepiej rozwiniętego, tj. ok. 157 mln euro.

Dzięki transferowi do regionu lepiej rozwiniętego, zarówno w programach krajowych, jak i programie regionalnym, mogą trafić środki w wysokości blisko 2 mld euro. Aby tak się stało wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej na zastosowanie ww. mechanizmu elastyczności. Środki te pozwolą zniwelować znaczące wewnętrzne zróżnicowanie rozwojowe regionu warszawskiego stołecznego. Dla przykładu, wskaźnik PKB per capita w Warszawie wyniósł 7 tys. zł, podczas gdy np. w gminie Jadów tylko 1,7 tys. zł (GUS z 2020 r.).

Foto: Michał Słaby Biuro Prasowe UM WM

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś