Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 kwietnia 2017 r. gościli w filii Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola w Łazach, w powiecie piaseczyńskim. Głównym założeniem spotkania było omówienie możliwości pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze unijne przyznane na lata 2014-2020 dają szereg możliwości. Środki te wspierają m.in. działalność badawczo-rozwojową, poprawiają jakość życia, jakość środowiska, rozwijają transport, wpływają na rozwój innowacji w regionie oraz rozwój przedsiębiorczości. Fundusze pomagają także podnosić poziom edukacji i  wzmacniają rynek pracy.

Aby przybliżyć mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego możliwości unijnego wsparcia, w Łazach zostało zorganizowane spotkanie informacyjne na temat funduszy unijnych, skierowane między innymi do osób planujących uruchomienie i rozwój  działalności gospodarczej. Na zaproszenie GOK Lesznowola, pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – Karolina Baranowska i Marianna Jeż przedstawiły najważniejsze założenia, zasady i cele w ramach następujących programów:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • Pozostałe możliwości finansowania założenia i rozwoju działalności gospodarczej;
  • System informacji o Funduszach Europejskich.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych