Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 kwietnia 2017 r. gościli w filii Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola w Łazach, w powiecie piaseczyńskim. Głównym założeniem spotkania było omówienie możliwości pozyskiwania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze unijne przyznane na lata 2014-2020 dają szereg możliwości. Środki te wspierają m.in. działalność badawczo-rozwojową, poprawiają jakość życia, jakość środowiska, rozwijają transport, wpływają na rozwój innowacji w regionie oraz rozwój przedsiębiorczości. Fundusze pomagają także podnosić poziom edukacji i  wzmacniają rynek pracy.

Aby przybliżyć mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego możliwości unijnego wsparcia, w Łazach zostało zorganizowane spotkanie informacyjne na temat funduszy unijnych, skierowane między innymi do osób planujących uruchomienie i rozwój  działalności gospodarczej. Na zaproszenie GOK Lesznowola, pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – Karolina Baranowska i Marianna Jeż przedstawiły najważniejsze założenia, zasady i cele w ramach następujących programów:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  • Pozostałe możliwości finansowania założenia i rozwoju działalności gospodarczej;
  • System informacji o Funduszach Europejskich.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych