Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Transformacja ekologiczna i cyfrowa to główne kierunki rozwoju Europy w kolejnych latach. Jak bardzo Polityka Spójności wpłynęła na państwa i regiony Unii Europejskiej? W jaki sposób ograniczać nierówności rozwojowe? Tego dotyczy najnowszy raport pt. „Spójność w Europie do 2050 r.” przygotowany przez Komisję Europejską. Zapraszamy do lektury! Zachęcamy jednocześnie do słuchania dyskusji organizowanych podczas 8. Forum Spójności w dniach 17-18 marca 2022 roku. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na profilu „EUinmyRegion”.

Flaga Unii Europejskiej oraz tekst: Spójność w Europie do 2050 r. - Raport o roli Polityki Spójności w rozwoju państw i regionów Unii Europejskiej

Członkostwo w Unii Europejskiej to wspólnota wartości, łatwiejszy dostęp do pracy, nauki i handlu w innych państwach, ale również ogromne wsparcie w finansowaniu inwestycji publicznych i prywatnych. Wystarczy wspomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat udział inwestycji dofinansowanych ze środków Polityki Spójności wśród wszystkich inwestycji publicznych w regionach słabiej rozwiniętych wzrósł z 34 % do 51% (w unijnej perspektywie 2014-2020 w porównaniu z okresem 2007-2013).

W jakim kierunku zmierza Unia Europejska?

W kolejnych latach siłą napędową gospodarek europejskich będą:

  • Transformacja ekologiczna – Unia Europejska zmierza w kierunku dbałości o środowisko i ograniczania zmian klimatycznych, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Takie działania wpisują się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu rozwój gospodarczy w oparciu o efektywne wykorzystanie zasobów. Przemiany ekologiczne będą miały znaczny wpływ na rozwój gospodarek oraz zwiększenie zatrudnienia w wielu obszarach, m.in.: odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, recyklingu, czy na projektowania.
  • Transformacja cyfrowa – Europa stawia na zwiększenie dostępu do wiedzy, informacji i współpracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Cały czas potrzebne są inwestycje w informatyzację i usługi elektroniczne w urzędach, szpitalach, szkołach czy biznesie. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców oraz kształcenia kompetencji cyfrowych, aby ograniczyć ryzyko wykluczenia.

Wyzwania przed Polityką Spójności

Transformacja ekologiczna i cyfrowa może również przyczynić się to pogłębienia nierówności w Europie, dlatego konieczne będzie wsparcie obszarów których to ryzyko najbardziej dotyczy. W kolejnym okresie część regionów otrzyma finansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (w Polsce z takiej pomocy skorzysta m.in. Śląsk). Wyzwaniem w najbliższych latach będzie również starzenie się społeczeństwa, które w znacznym stopniu wpłynie na rynek pracy, sektor zdrowotny, a także tereny wiejskie.

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że musimy skupić się na zwiększeniu odporności i zdolności do reagowania na niespodziewane wstrząsy. Dzięki natychmiastowej reakcji Unii Europejskiej dofinansowano szpitale, szkoły, przedsiębiorstwa, a następnie uruchomiono środki z mechanizmu REACT-EU.

Rozwój Europy to także konieczność wzmacniania powiązań między miastem a wsią, zwiększania roli małych ośrodków miejskich, jak również współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Duży nacisk należy położyć na kształcenie, wykorzystanie innowacji, tworzenie perspektyw gospodarczych dla słabiej rozwiniętych regionów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Spójność w Europie do 2050 r.”

Dowiedz się więcej!

Zapraszamy do wysłuchania debat zaplanowanych podczas 8. Forum Spójności organizowanego przez Komisję Europejską. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 marca, a transmisja na żywo dostępna będzie na profilu „EUinmyRegion”. Szczegółowe informacje o forum dostępne są na stronie: 8th Cohesion Forum | Teamwork (tw.events).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś