Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Razem czy osobno? Jak budować partnerstwa między biznesem, nauką i administracją działającymi na jednym terenie? O tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Zbigniew Bednarski Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Anna Bialik Wiceprezes UNIMOS, Emilio Rull Quesada Założyciel EuroInversia i Agnieszka Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza. Debatę poprowadziła Katarzyna Kowalska Wiceprezes UNIMOS.

Rozwój indywidualny czy w partnerstwie? W przypadku regionów współpraca jest zdecydowanie najlepszym kierunkiem. Razem łatwiej identyfikować wyzwania, tworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb i w efekcie budować pozycję na rynku. Szczególnie cenna jest współpraca między biznesem, nauką i administracją, na przykład w ramach klastrów. Mogą one być efektem zarówno oddolnych, jak i odgórnych inicjatyw. Z jednej strony mamy na Mazowszu klastry, które się rzeczywiście wytworzyły same, powiązały, funkcjonują, kooperują i działają, a z drugiej strony mamy klastry, które są wsparte przez region, dotowane albo wspierane w inny sposób – powiedziała Agnieszka Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza. Przykładem jest Mazowiecki Klaster Chemiczny zainicjowany właśnie przez agencję. Płock był naturalnym wyborem, ponieważ jest tu największa koncentracja branży chemicznej na terenie naszego województwa. Stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten efekt synergii i skorzystamy z naturalnych podmiotów, które są już tam zlokalizowane, przede wszystkim branży petrochemicznej – powiedział Zbigniew Bednarski Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu i wysłuchania debaty na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Od lewej: Emilio Rull Quesada Założyciel EuroInversia, Anna Bialik Wiceprezes UNIMOS, Katarzyna Kowalska Wiceprezes UNIMOS, Agnieszka Zdanowicz z Agencji Rozwoju Mazowsza, Zbigniew Bednarski Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 

Jak fundusze unijne wspierają współpracę w regionie?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Klastry mogą skorzystać z wsparcia na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (działanie 1.2), umiędzynarodowienie działalności (działanie 3.2), czy też wdrażanie innowacyjnych produktów i usług (działanie 3.3). Informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju
i Ministerstwa Cyfryzacji. Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś