Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wspierają zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza. Do 8 maja samorządy, ale też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych pieców na bardziej efektywne energetycznie i przyjazne dla środowiska. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmie wymianę starych kotłów, pieców i innych urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Fundusze europejskie to także wsparcie w wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Środki przeznaczone zostaną na zakup kotłów elektrycznych, olejowych, spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Z dofinansowania wyłączona jest natomiast możliwość instalacji pieców węglowych. Dodatkowo, w ramach projektu można zaplanować m.in.: podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, przeprowadzenie termomodernizacji, budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, czy wymianę czujników tlenku węgla, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Dla kogo i ile dofinansowania?

O fundusze europejskie mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, czy TBS-y. Poziom dofinansowania projektów wyniesie do 80 procent. Maksymalne wsparcie to 1,5 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych