Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 2,1 mln zł unijnego wsparcia z RPO WM trafi do Związku Gmin Regionu Płockiego. Środki te zostaną przeznaczone na budowę 12 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminach: Łąck, Drobin, Gąbin, Pacyna, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Stara Biała. Umowę o unijne dofinansowanie tego projektu podpisali dzisiaj marszałek Adam Struzik, Krzysztof Jadczak wiceprzewodniczący zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, Sławomir Wawrzyński członek zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego i Beata Łapiak główna księgowa Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dzięki wsparciu ze środków unijnych w 12 gminach regionu płockiego powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których mieszkańcy będą mogli oddawać selektywnie zebrane odpady. Punkty zainstalowane zostaną w gminach: Łąck, Drobin, Gąbin, Pacyna, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród i Stara Biała.

We wszystkich tych lokalizacjach wykonane zostaną niezbędne prace budowlane – utwardzenia placów, rozprowadzenia instalacji podziemnych i naziemnych, a także budowa ramp, wiat i boksów magazynowych. Powstaną również nowe dojazdy i dojścia do punktów. Poza tym w ramach projektu zakupiona zostanie niezbędna infrastruktura i urządzenia m.in. kontenery, pojemniki na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Działania podejmowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego mają wpłynąć na ochronę i poprawę stanu środowiska. Upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów zwiększy poziom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych, a tym samym ograniczy negatywny wpływ na środowisko składowanych odpadów. Beneficjentem projektu i zarządcą całości inwestycji jest Związek Gmin Regionu Płockiego.

Tytuł projektu: Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego

Całkowita wartość projektu: 2 770 877,27 zł

Kwota dofinansowania: 2 124 541,29 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś