Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin Michałowice, Piaseczno, Nadarzyn oraz Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu, Kampinoskiego Parku Narodowego, a także Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” trafi prawie 24 mln zł unijnego wsparcia. Dziś umowy w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

 

Dzięki wsparciu z UE wykonana zostanie termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie- Jeziornie i powstaną nowe ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w gminach: Michałowice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn oraz w Pruszkowie i Żyrardowie. Już niebawem w Kampinoskim Parku Narodowym w Granicy przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowych obiektów, a stara plebania w Piasecznie przejdzie modernizację. Przebudowany zostanie również zespół pałacowo-parkowy w Młochowie i wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym zespole sakralnym Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek.

„Zachęcam do zawierania partnerstw i porozumień z sąsiednimi gminami. Razem możemy więcej, a żadna gmina nie jest samotną wyspą. Nam z powodzeniem udaje się realizować projekt, który ma ogromne znaczenie dla mieszkańców naszych gmin”- powiedziała podczas podpisywania umowy Małgorzata Pachecka wójt gminy Michałowice.

 

Termomodernizacja części budynku Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”

Inwestycja obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę izolacji przewodów, starych grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych. Ocieplone zostaną m.in.  ściany zewnętrzne budynków i stropodachy. Zaplanowano również wymianę okien na nowe. Oprócz tego zmodernizowane zostaną instalacje oświetleniowe, a w  budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Tytuł projektu: Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

Beneficjent: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 1 854 470,20 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 206 159,48 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Ścieżki rowerowe w gminach: Michałowice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn oraz dla Pruszkowa i Żyrardowa

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy sześcioma gminami. W ramach inwestycji powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo- rowerowe o łącznej długości 11,31 km, w tym 8,4 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaną chodniki, kładki pieszo-rowerowe oraz punkty samoobsługi serwisowej i stojaki rowerowe. W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz dwa połączenia graniczne.

 

Tytuł projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

Beneficjent: Gmina Michałowice

Całkowita wartość projektu: 24 235 884,29 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 19 388 013,83 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Rewitalizacja i adaptacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku narodowego w Granicy

Modernizacja muzeum, w tym adaptacja do celów edukacyjnych obecnie nieużywanych i niszczejących budynków oraz zagospodarowanie otaczającego muzeum terenu to spodziewane efekty przedsięwzięcia w Granicy. W budynku obecnego muzeum zostaną urządzone sale dydaktyczne – sala audiowizualna oraz pracownia wraz z zapleczem technicznym. Zabudowania gospodarcze po adaptacji mają w przyszłości być wykorzystane jako zaplecze sanitarno-techniczne. Prace remontowe i konserwatorskie obejmą remont posadzek, ścian, wstawienie okien i drzwi oraz wstawienie ścianek działowych, a także konserwację zabytkowych piecy kaflowych.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno- Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy

Beneficjent: Kampinoski Park Narodowy

Całkowita wartość projektu: 912 411,52 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 583 438,37 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Przebudowa i modernizacja budynku starej plebanii w Piasecznie

Projekt będzie polegał na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku starej plebanii w parafii p.w. św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny. Zostaną wykonane roboty ziemne, zmiany projektowe w konstrukcji budynku, izolacje fundamentów, ściany działowe i dach. Wykonana będzie również ślusarka, korekta kanałów wentylacji, elewacja i izolacje termiczne kanałów. W ramach dostępności zostanie wykonana platforma dla niepełnosprawnych. Projekt zakłada również przeniesienie posiadanych zasobów do Internetu celem udostępnienia ich szerszej publiczności.

 

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno- konferencyjny

Beneficjent: Gmina Piaseczno

Całkowita wartość projektu: 3 652 062,21 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 999 688,83 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Przebudowa pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie (gmina Nadarzyn)

Projekt jest pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy Pałacu i Oficyny Zachodniej w zespole parkowo-pałacowym w Młochowie. Zmieni się sposób jego użytkowania na obiekt wypoczynkowo-gastronomiczny z zapleczem noclegowym. W ramach projektu zostaną wykonane prace inwestycyjne: budowlane, w tym elewacja, klatka schodowa, częściowe docieplenie budynku, montaż windy, roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacji i inne.

 

Tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo- parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na obiekty o funkcji wypoczynkowo- gastronomicznej z zapleczem noclegowym – pokoje gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cieplną- kotłownia gazowa, elektryczną oraz budową drogi wewnętrznej i chodników- Etap I: Renowacja Oficyny zachodniej w zespole pałacowo- parkowym  w Młochowie”

Beneficjent: Gmina Nadarzyn

Całkowita wartość projektu: 3 130 157,68 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 999 869,08 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

 

Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek
w Przasnyszu

 

Realizacja projektu pozwoli na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w ramach zabytkowego zespołu sakralnego stanowiącego siedzibę Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu. W zakresie prac znalazły się: remont ścian wewnętrznych w pomieszczeniach kruchty, kościoła i korytarzy klasztoru oraz remont zabytkowego murowanego ogrodzenia. Zostaną także wymienione betonowe chodniki na zabytkowym dziedzińcu kościoła.

 

Tytuł projektu: Prace remontowo- konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek  w Przasnyszu

Beneficjent: Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek z siedzibą w Przasnyszu

Całkowita wartość projektu: 1 151 407,94 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 584 846,77 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo Kulturowe

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś