Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już można składać wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną mazowieckich szpitali. Konkurs będzie trwał do 9 maja 2018 r. Cele do osiągnięcia to znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń oraz oszczędność energii. Na wnioskodawców czeka ponad 12,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Jakie inwestycje?

Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekty, które otrzymają unijne wsparcie powinny dotyczyć termomodernizacji mazowieckich szpitali, z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz  zastosowania odnawialnych źródeł energii . W ramach termomodernizacji, zakres prac jest kompleksowy,  m.in. możliwe będzie ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie stropodachu, stropu poddasza oraz stropu nad piwnicą.

W projekcie będzie można wymienić okna i drzwi zewnętrzne lub przeprowadzić modernizację starych okien poprzez np. spasowanie, wymianę uszczelek i okuć. Instalacje ciepłej wody użytkowej w szpitalach również będą mogły zostać wymienione, a pomieszczenia kotłowni zmodernizowane. Dotyczy to również oświetlenia, np. wymiana i montaż punktów świetlnych, zastosowanie i montaż automatyki sterowniczej.

Inne możliwości to: zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych np.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia.

Mamy pieniądze z RPO WM na wsparcie inwestycji, które realnie wpłyną na ograniczenie zużycia energii w mazowieckich placówkach zdrowia. Kompleksowa termomodernizacja poprawi funkcjonowanie szpitali, zmieni ich wizerunek, dodatkowo wzrośnie komfort pacjentów i pracowników – podkreśla Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Obowiązki

Każdy wnioskodawca, przed rozpoczęciem inwestycji, będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, który pozwoli określić faktyczne oszczędności energii.

Wnioskodawcy będą zobowiązani zainstalować termostaty i zawory podpionowe (wydatki możliwe do dofinansowania), jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Jednym z elementów projektu będzie mogła być także wymiana kotłów grzewczych na przykład na takie, które spalają biomasę lub paliwa gazowe.

Ważne

Projekty muszą być realizowane w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, czyli na obszarach strategicznej interwencji (subregiony: ciechanowski, siedlecki, płocki, radomski i ostrołęcki).

Projekty mogą dotyczyć tylko placówek zdrowia, których funkcjonowanie jest uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ.

Nabór trwa od 28 lutego do 9 maja 2018 r., dostępne środki to 12 542 400,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 3,5 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 4.2 Efektywność energetyczna – Typ projektu – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.  Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś