Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobrze się uczysz?
Potrzebujesz pieniędzy na naukę?
Zgłoś się do nas!

 

Plakat informacyjny

 

Od 22 czerwca do 1 lipca br. będzie trwał nabór wniosków do projektu.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem w nim udziału- zarejestruj wniosek na stronie internetowej projektu www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

W ramach kryteriów naboru brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

 

Wygenerowany z systemu wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 10 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

 

W ramach projektu realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 przyznane zostanie 476 stypendiów. Przewidywana wartość stypendium wyniesie 4760 zł. Uczeń będzie mógł je przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu itp.).

Projekt skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących z Mazowsza, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerami telefonów:

(22) 59-79-410, 413, 430, 435, 442, 447, 449 lub drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

 

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych