Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie rodzin i rozwój usług opiekuńczych skierowanych do dzieci i młodzieży to jeden z obszarów finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już 30 czerwca rozpocznie się konkurs o dofinansowanie projektów realizowanych przez samorządy, ośrodki pomocy społecznej, czy też organizacje pozarządowe. Na składanie wniosków będzie czas do 17 lipca, a pula dostępnych  środków wynosi ponad 5,8 mln zł. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaplanowano przeszło 200 mln zł na rozwój usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców województwa. Pod koniec czerwca rozpoczną się aż trzy konkursy z tego zakresu. Będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie programów pracy z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu oraz profilaktyki wad słuchu. Środki udostępnione zostaną również na wsparcie rodzin z dziećmi.

Zdarza się, że rodzice z różnych powodów nie są w stanie sprawować opieki nad dziećmi. Czasowym rozwiązaniem takiej sytuacji może być piecza zastępcza, czyli na przykład rodzina zastępcza lub dom dziecka. Jest to jednak ostateczność, dlatego ważne jest podejmowanie działań zmniejszających ryzyko umieszczania dzieci w tego typu placówkach. W rozwój rodzinnych form wsparcia zainwestujemy ponad 5,8 mln zł, a wnioski przyjmowane będą od 30 czerwca do 17 lipca – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na co, dla kogo i ile?

Finansowanie obejmie pomoc rodzinom poprzez np. usługi asystenta rodziny, konsultacje i poradnictwo, terapię i mediację, czy też organizację grup wsparcia. Mogą to również być usługi wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej. Fundusze przeznaczone zostaną na tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę dla maksymalnie 14 dzieci, co pozwoli na bardziej indywidualne podejście. Dofinansowanie obejmie kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a także doskonalenie osób już pełniących te funkcje. Fundusze zainwestowane zostaną w rozwój mieszkalnictwa wspomaganego (np. mieszkań chronionych i treningowych), co ułatwi przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia. Działania należy zaplanować na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.  Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu może wynieść do 20 tys. zł.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. samorządy, ich związki i stowarzyszenia, urzędy administracji publicznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, czy też partnerstwa lokalne. Wsparcie obejmie projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł. Należy jednak liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 7 procent.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu . Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś