Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zdolność do opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań może stanowić o przewadze firmy na tle konkurencji, a to oznacza możliwość osiągania większych zysków. Do 31 sierpnia przedsiębiorcy i powiązania kooperacyjne mogą starać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. W puli są ponad 42 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Innowacyjne, a jednocześnie dopasowane do potrzeb odbiorców produkty i usługi stanowią o przewadze konkurencyjnej w biznesie.  Dlatego tak ważne jest, aby w obszar badań i rozwoju angażowały się nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też mikro, małe i średnie firmy. Wsparcie w tym zakresie stanowią fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach którego zarezerwowano ponad 1,5 mld zł na wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie.

Rozpoczął się kolejny konkurs o dofinansowanie projektów B+R. Do przedsiębiorców trafią ponad 42 mln zł na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnymi produktami i technologiami. To jednak nie wszystko. Firmy już dziś mogą ubiegać się o bony na specjalistyczne doradztwo związane z transferem technologii. Pod koniec czerwca natomiast wystartuje konkurs o dofinansowanie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań na rynek – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Opracowywanie innowacji

Do 31 sierpnia mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Wsparcie obejmie również rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana.
Trzeba mieć na uwadze, że prace muszą zakończyć się osiągnięciem szóstego poziomu gotowości technologicznej. Oznacza to demonstrację prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jeśli do zrealizowania prac konieczna będzie infrastruktura badawcza, dofinansowanie obejmie również jej wynajem lub amortyzację. Co więcej, wsparcie pokryje uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (oprócz kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 250 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do firm z doświadczeniem w prowadzeniu prac B+R. Poziom dofinansowania projektu zależy od rodzaju prac, jakie będą prowadzone oraz wielkości przedsiębiorstwa. Będzie to od 40 procent w przypadku prac rozwojowych realizowanych przez dużego przedsiębiorcę, do aż 80 procent w przypadku badań przemysłowych realizowanych przez mikro i małą firmę – powiedział Krzysztof Wocial Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie obejmie m.in. zlecenie prac instytucji naukowej, zakup materiałów (np. surowców, półproduktów) i elementów potrzebnych do stworzenia prototypów, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty utrzymania linii technologicznej, jak i przygotowanie biznes planu. Przedsiębiorcy mają czas na zrealizowanie projektów do końca czerwca 2020 roku.

Poziomy dofinansowania projektów

 

Na co zwrócić uwagę?

Projekty muszą być zgodne z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Są to obszary o największym potencjale rozwojowym, do których należą inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia i bezpieczna żywność. Preferowane są inwestycje związane z rozwojem sektora chemicznego, medycznego, rolno-spożywczego, energetycznego, informatycznego i sektora budowlanego. Dodatkowo punktowane są też prace w zakresie biotechnologii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, nanotechnologii, fotoniki i elektroniki, a także rozwoju usług B+R i usług dla biznesu (B2B). Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększy m.in. realizacja projektu we współpracy z naukowcami, większe niż wymagane zaangażowanie finansowe przedsiębiorstw, zapotrzebowanie rynkowe na opracowywane rozwiązanie, promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś