Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Miejsca parkingowe, nowe autobusy, a może kolejne kilometry ścieżek rowerowych? Unijne dofinansowanie rozwoju komunikacji miejskiej cały czas jest w zasięgu mazowieckich samorządów, ich jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw realizujących zadania transportowe. Do rozdysponowania są ponad 64 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs trwa do 3 października.

Jak rozwijać transport miejski? Po pierwsze tak, aby zachęcać mieszkańców do korzystania ze środków transportu zbiorowego. Po drugie, w sposób przyjazny dla środowiska, a po trzecie kompleksowo. To wszystko oznacza różne możliwości przesiadek w trakcie drogi do pracy lub szkoły, mniejsze korki na ulicach, czystsze powietrze, a także poprawę bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów oraz pieszych. I właśnie w tym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. O dofinansowanie projektów promujących niskoemisyjny transport można ubiegać się do 3 października.

Na co, dla kogo i ile?

Fundusze unijne dostępne są na realizację kompleksowych inwestycji obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, a także inteligentne systemy zarządzania ruchem. Możliwy jest zakup autobusów spełniających normę EURO VI, zwłaszcza z napędem alternatywnym, czyli na przykład elektrycznym, gazowym, czy hybrydowym. Wsparcie pokryje także zapewnienie instalacji do dystrybucji energii oraz infrastrukturę uzupełniającą, m.in. zjazdy, zatoki autobusowe i przystanki. Ze środków programu regionalnego powstaną ścieżki rowerowe, które ułatwią mieszkańcom dojazd do urzędów, szkół, czy punktów usługowo-handlowych. Rezygnacji z samochodu sprzyjać będą kolejne parkingi „Parkuj i Jedź”. W zarządzaniu natężeniem ruchu pomogą natomiast inteligentne systemy transportowe. Co dokładnie? Na przykład systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem, znaki drogowe o zmiennej treści pozwalające na informowanie kierowców o sytuacji na ulicach.

Preferujemy projekty jak najbardziej kompleksowe, integrujące różne środki transportu, a więc poprawiające komfort codziennego podróżowania. Szanse na unijne dofinansowanie zwiększa realizacja projektu w partnerstwie, a także podejmowanie działań na terenach rewitalizowanych, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Pula konkursu wynosi ponad 64 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w zakresie transportu. Należy liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego w realizację inwestycji na poziomie co najmniej 20 procent. Na  wykonanie prac mają czas do połowy 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś