Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Miejsca parkingowe, nowe autobusy, a może kolejne kilometry ścieżek rowerowych? Unijne dofinansowanie rozwoju komunikacji miejskiej cały czas jest w zasięgu mazowieckich samorządów, ich jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw realizujących zadania transportowe. Do rozdysponowania są ponad 64 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs trwa do 3 października.

Jak rozwijać transport miejski? Po pierwsze tak, aby zachęcać mieszkańców do korzystania ze środków transportu zbiorowego. Po drugie, w sposób przyjazny dla środowiska, a po trzecie kompleksowo. To wszystko oznacza różne możliwości przesiadek w trakcie drogi do pracy lub szkoły, mniejsze korki na ulicach, czystsze powietrze, a także poprawę bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów oraz pieszych. I właśnie w tym pomogą fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. O dofinansowanie projektów promujących niskoemisyjny transport można ubiegać się do 3 października.

Na co, dla kogo i ile?

Fundusze unijne dostępne są na realizację kompleksowych inwestycji obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, a także inteligentne systemy zarządzania ruchem. Możliwy jest zakup autobusów spełniających normę EURO VI, zwłaszcza z napędem alternatywnym, czyli na przykład elektrycznym, gazowym, czy hybrydowym. Wsparcie pokryje także zapewnienie instalacji do dystrybucji energii oraz infrastrukturę uzupełniającą, m.in. zjazdy, zatoki autobusowe i przystanki. Ze środków programu regionalnego powstaną ścieżki rowerowe, które ułatwią mieszkańcom dojazd do urzędów, szkół, czy punktów usługowo-handlowych. Rezygnacji z samochodu sprzyjać będą kolejne parkingi „Parkuj i Jedź”. W zarządzaniu natężeniem ruchu pomogą natomiast inteligentne systemy transportowe. Co dokładnie? Na przykład systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem, znaki drogowe o zmiennej treści pozwalające na informowanie kierowców o sytuacji na ulicach.

Preferujemy projekty jak najbardziej kompleksowe, integrujące różne środki transportu, a więc poprawiające komfort codziennego podróżowania. Szanse na unijne dofinansowanie zwiększa realizacja projektu w partnerstwie, a także podejmowanie działań na terenach rewitalizowanych, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Pula konkursu wynosi ponad 64 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w zakresie transportu. Należy liczyć się z koniecznością wniesienia wkładu własnego w realizację inwestycji na poziomie co najmniej 20 procent. Na  wykonanie prac mają czas do połowy 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych