Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ten rok będzie należał do młodych ludzi. Europejski Rok Młodzieży ustanowiono w celu zaakcentowania roli, jaką odgrywa europejska młodzież. To m.in. budowanie lepszej przyszłości bez wykluczenia, to dbanie o klimat i cyfrowy rozwój. W tym roku będzie wiele inicjatyw skierowanych do młodych ludzi.  To czas na zaangażowanie młodego pokolenia w sprawy Unii Europejskiej.

 

Grafika przedstawia napis Europejski Rok Młodzieży 2022. Zdjęcie przedstawia objętych młodych ludzi stojących na leśnej polanie.

 

#EuropeanYearOfYouth !

Okres pandemii covid-19 to trudny czas, zwłaszcza dla młodych ludzi. Unia Europejska proponuje wsparcie młodzieży w życiu społecznym.

Pandemia pozbawiła młodych ludzi wielu możliwości – spotykania się z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi czy też doświadczania i odkrywania nowych kultur. Wprawdzie nie możemy im oddać straconego czasu, lecz Komisja Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, tak by w każdym podejmowanym działaniu uwzględniać aspiracje naszej młodzieży. Komisja Europejska wraz z partnerami regionalnymi i lokalnymi w województwie mazowieckim realizując projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020, już teraz wspiera młodych mieszkańców województwa w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się, zatrudnienia oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim. Niemniej dążymy do zmiany sposobu, w jaki włączamy młodych ludzi w proces kształtowania polityki spójności i podejmowania decyzji także w stosunku do inwestycji unijnych z nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tak by młodzi ludzie byli w centrum tej polityki. Dzisiejsi młodzi ludzie są mniej zainteresowani tradycyjnymi formami uczestnictwa, ale aktywnie opowiadają się za tym, w co wierzą, angażując się w nowe sposoby. Chcemy czerpać inspirację z ich działań, wizji i spostrzeżeń w celu dalszego wzmacniania i ożywienia wspólnego projektu UE, tak by miały one odzwierciedlenie zapisach nowego programu unijnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Chcemy, aby transformacja ekologiczna i cyfrowa wspierana z unijnych funduszy zapewniła młodym nowe perspektywy i możliwości, równość i włączenie społeczne, zrównoważony rozwój, zdrowie i dobrostan psychiczny oraz wysokiej jakości zatrudnienie.

UE skierowana do młodzieży inicjatywy także w innych obszarach polityki – od programów rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanych na młodych rolników po programy w zakresie badań naukowych i innowacji, a także w dziedzinie klimatu, w tym programy UE o zasięgu międzynarodowym lub transnarodowym. Poza tym programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, a także takie inicjatywy UE jak gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniają młodym ludziom jeszcze więcej możliwości. W 2022 r. został również uruchomiony nowy program o nazwie ALMA, który ma na celu wspieranie transgranicznej mobilności zawodowej młodych ludzi w wieku 18–30 lat znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Zachęcamy wszystkich młodych ludzi z województwa mazowieckiego aby brali udział w im dedykowanych inicjatywach unijnych tak by stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i przyczyniać się do zmian w kwestiach klimatu, spraw społecznych, czy rozwoju cyfrowego. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi – podkreśla Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

 

Jakie są możliwości dla młodych ludzi?

Fundusze europejskie mocno wspierają np. edukację młodzieży. W ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 realizowane są projekty rozwijające kompetencje kluczowe. Nowatorskie metody nauczania, wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia cyfrowe, zakupy sprzętu, nauka języków obcych to główne cele tych projektów. Dzięki środkom z UE, szkoły uczące praktycznego zawodu zmieniają się i mogą oferować uczniom naukę na wysokim poziomie. Realizowane projekty dotyczą także ochrony zdrowia. Fundusze europejskie pomogły przebadać ponad 48,7 tys. uczniów klas pierwszych z mazowieckich szkół podstawowych. Projekty dotyczą także diagnostyki raka piersi, wad postawy i walki z otyłością.

Dodatkowo warto wspomnieć o stypendiach dla uzdolnionych uczniów. Stypendium ma charakter edukacyjny i jest wykorzystywany na zakup m.in. sprzętu komputerowego, fachowej literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie udziału w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu.

 

Więcej informacji dotyczących inicjatyw UE skierowanych do młodych ludzi znajduje się pod:  Europejski Portal Młodzieżowy | European Youth Portal (europa.eu)

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś