Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Park im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie zwany kiedyś parkiem lub ogrodem senatorskim, założony w połowie XIX w. jest parkiem wpisanym do rejestru zabytków. Podczas II wojny światowej całość znajdujących się w parku zabudowań uległa zniszczeniu. Park obejmuje duży obszar zielony, na wysokim prawym brzegu Bugu, a rzeźbę terenu urozmaicają zagłębienia po dawnych stawach oraz popularna „górka” jako pozostałość po amfiteatrze. Od kilku lat niezwykły stary park pustoszał, stawał się miejscem niezbyt przyjemnym i wymagającym przeprowadzenia modernizacji i działań konserwatorskich.

W ramach projektu unijnego w Parku Karola Ferdynanda Wazy wykonano m.in.: ścieżkę edukacyjno-informacyjną, która prowadzi od urzędu do straży, podświetlono dwa pomniki przyrody, przeprowadzono prace konserwatorskie i renowację przy Obelisku Wazów. Wykonano także ławeczkę Jerzego Różyckiego najznakomitszego absolwenta Wyszkowskiego Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjne tamtego okresu a później wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, współautora sukcesu rozszyfrowania niemieckiej maszyny Enigma w przeddzień II Wojny Światowej.

Poza tym w parku odsłonięto tablice nawierzchniowe z brązu prowadzące do obiektu małej architektury, które zostały umiejscowione w kostce brukowej na 3 wejściach do parku. Od strony urzędu z symbolem Enigmy, od strony neogotyckiej kordegardy z grafiką maszyny oraz od strony ul. Berka Joselewicza z grafiką wirnika.

Dzięki realizacji projektu poprawił się stan techniczny oraz wizualny wyszkowskiego parku miejskiego, a obiekty zabytkowe odzyskały nowy blask. Przywrócona została dawna świetność parku z podkreśleniem historii miejsca i uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i zwiedzających. Park stał się miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców oraz turystów.

Galeria

Fot. Urząd Miejski w Wyszkowie

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Gmina Wyszków

Projekt:

Wzrost potencjału turystycznego gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 715 154,21 zł

Dofinansowanie UE: 478 215,74 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś