Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

W Łosicach zostały przeprowadzone trzy działania rewitalizacyjne. Pierwsze polegało na zagospodarowaniu parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka przy ul. Rynek, który po modernizacji pełni funkcję zarówno rynku jak i parku. Powierzchnie zostały utwardzone, pojawiły się nowe murki i trawniki. W centralnej części rynku wybudowano fontannę i podest pełniący rolę sceny. Nowy plac zyskał odpowiednie oświetlenie oraz architekturę ogrodową.

Dzięki funduszom unijnym poprawił się również dojazd do mieszkań i lokali usytuowanych przy dwóch ulicach powiatowych w Łosicach – Majora Zenona i 11-go Listopada. Zmieniła się konstrukcja jezdni, wybudowano zjazdy, chodniki oraz parkingi, a także sieć kanalizacji deszczowej.

Trzecim etapem projektu była kompleksowa modernizacja, rozbudowa oraz wyposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach. Dzięki tej inwestycji placówka zwiększyła ilość oddziałów oraz została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zintegrowane przedsięwzięcia polegające na renowacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy wpłynęły na rozwój aktywizacji społecznej i gospodarczej lokalnej społeczności. Ponadto nowa infrastruktura techniczna przyczyniła się do poprawy walorów edukacyjnych, kulturowych oraz rekreacyjnych na rewitalizowanym obszarze.

Galeria

Fot. Urząd Miasta i Gminy Łosice

 

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Miasto i Gmina Łosice

Projekt:

Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 7 081 288,4 zł

Dofinansowanie: 6 019 095,13 zł

w tym:

Wkład UE:  4 956 901,87 zł

Budżet Państwa: 1 062 193,26 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych