Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Drugiego dnia 6. Forum Rozwoju Mazowsza o wyzwaniach dla miast w obszarze rewitalizacji regionu debatowali: Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa, Radosław Bednarski – prezes zarządu Rynex Płock i Agata Matusiak reprezentująca Europejski Bank Inwestycyjny. Dyskusję poprowadził Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast.

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej. Debata koncentrowała się na wyciągnięciu wniosków z doświadczeń rewitalizacyjnych, które miały miejsce w poprzednim okresie programowania i na planach jakie mają być realizowane w nowej perspektywie.

Rewitalizacja to nie tylko architektoniczne, ekonomiczne i społeczne przekształcenie obszarów miejskich będących w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych przez lokalną administrację państwową.

Bardzo ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności miejsc objętych rewitalizacją w proces dbania o własną przestrzeń – podkreślił zastępca prezydenta m. st. Warszawy Michał Olszewski – i to jest rola władz miasta, żeby jego mieszkańców w ten proces wciągnąć.

Takim przykładem z poprzedniego okresu programowania jest społeczny projekt „Blok, podwórko, kamienice”, który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomimo bardzo małego budżetu, dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców terenów objętych rewitalizacją, powstały tzw. zielone podwórka. Projekt osiągnął cel rewitalizacyjny, bo realnie wpłynął na poprawę jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w dzielnicach zdegradowanych społecznie.

Nowy program rewitalizacji Warszawy został rozpisany na 3 instrumenty: finansowe, właścicielskie i regulacyjne, bo żeby zrozumieć rewitalizację trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ja jako burmistrz, prezydent, wójt mam instrumenty u siebie i jakimi politykami powinienem zadziałać, żeby ten efekt rewitalizacyjny osiągnąć – dodał Michał Olszewski.

Przedstawicielka Europejskiego Banku Inwestycyjnego mówiła o działaniach finansowanych z inicjatywy Jessica. To z tego instrumentu udało się zrealizować ponad 150 projektów o bardzo różnej skali i zakresie – od projektów, które wymagały wsparcia rzędu kilkunastu tysięcy złotych, do projektów, które otrzymały wsparcie w wysokości kilkudziesięciu milionów, przy wartości całej inwestycji do nawet kilkuset milionów.

Na podstawie uzyskanych doświadczeń możemy stwierdzić, że wymogiem w nowej perspektywie jest komplementarność nowych inwestycji z projektami już realizowanymi – mówi Agata Matusiak. – W kontekście ustawy o rewitalizacji, gminy będą zobowiązane do przygotowania programów rewitalizacji skoncentrowanych na konkretnych obszarach. Siłą rzeczy będzie to więc wymagało również wiązania nowych inwestycji w tych obszarach z tym, co zostało zrobione do tej pory – dodaje.

Suma środków na rewitalizację w nowym okresie programowania jest imponująca, dając wiele nowych możliwości. Powstał narodowy plan rewitalizacji i w najbliższym czasie ma być powołana ustawa o rewitalizacji co daje instrumenty do działania i narzędzia regulacyjne.

Zapraszamy do wysłuchania debaty, prezentującej różne stanowiska i definicje procesu rewitalizacji w naszym regionie: Rewitaliazacja – znaczenie i wpływ na rozwój regionu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś