Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki funduszom europejskim termomodernizację przejdą trzy budynki w powiecie warszawskim zachodnim – hala sportowa w Błoniu, internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie oraz budynek Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim. Duże zmiany czekają także kościół św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, którego wnętrze przejdzie kompleksowy remont. Na realizację projektów, beneficjenci otrzymają dofinansowanie z UE w wysokości blisko 2,3 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. Tak Unia Europejska wspiera nasz region.

Lepsza jakość powietrza w powiecie warszawskim zachodnim

Kolejne mazowieckie budynki przejdą termomodernizację. Tym razem na terenie powiatu warszawskiego zachodniego rozpoczną się remonty trzech obiektów – hali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, budynku Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim oraz Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie. Główny efektem inwestycji będzie poprawa efektywności energetycznej tych budynków, zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie ilości zaoszczędzonej energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki tym działaniom mieszkańcy regionu będą oddychać czystszym powietrzem, co wpłynie na poprawę ich zdrowia. Uczniowie Zespołu Szkół oraz wychowankowie ośrodka w Lesznie będą uczyć się w lepszych warunkach. Zmiany odczują także pracownicy tych placówek oraz interesanci.

W ramach projektu wnioskodawca m.in. ociepli stropodachy, dachy i ściany zewnętrzne, wymieni we wszystkich budynkach stare okna i drzwi, zastosuje oświetlenie typu LED i zmodernizuje instalację wentylacji w budynku hali sportowej. Powiat stawia na ekologię, więc zamontuje instalacje fotowoltaiczne oraz wymieni stare piece.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni

Całkowita wartość projektu: 6 641 562,25 zł

Dofinansowanie z UE: 1 453 671,56 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Zabytkowy kościół w Zegrzu przejdzie renowację

Kościół pw. Św. Antoniego w Zegrzu to zabytek wymagający pilnego remontu. Dzięki pomocy z UE uda się przeprowadzić renowację oraz prace konserwatorskie.

Ważnym elementem projektu będzie odrestaurowanie aż 9 zabytków ruchomych: Epitafium „Antoniego Krasińskiego”, Epitafium „Eustachy Krasińskiej”, Epitafium „Kazimierza Krasińskiego”, Epitafium „Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, Epitafium „Stanisława Krasińskiego”, Epitafium „Karola Krasińskiego”, Epitafium „Macieja Księcia Radziwiłła”, Epitafium „Antoniego Księżopolskiego i żony Apolonii z Krasińskich”, tablica epitafijna „Kazimierz Prosi do Boga o westchnienie”.

Odwiedzającym kościół, udostępnione zostaną piwnice i krypty znajdujące się w podziemiach. Utworzona zostanie również izba tradycji, w której znajdą się pamiątki po przeszłych pokoleniach. Szczególne miejsce poświęcone będzie dwóm rodom: Radziwiłłów i Krasińskich. Jako założyciele i fundatorzy kościoła, odegrali istotną rolę w historii regionu. Zbiory parafii poddane zostaną digitalizacji i będą dostępne w Internecie.

Realizacja projektu przybliży mieszkańcom oraz turystom kulturę i tradycję regionu.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych oraz nadanie nowych funkcji użytkowych

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej

Całkowita wartość projektu: 1 295 754,58 zł

Dofinansowanie z UE: 834 767,20 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych