Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Za nami już trzecia z cyklu konferencji otwierających nową perspektywę finansową RPO WM 2014-2020 w subregionach. W dniu 22 czerwca br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce odbyło się uroczyste otwarcie nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w subregionie ostrołęckim. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego konferencję organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Współorganizatorami wydarzenia było Miasto Ostrołęka oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z ramienia Zarządu Województwa w konferencji udział wzięła Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, dodatkowo obecni byli Marian Krupiński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki wraz z wiceprezydentami, a także Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

W gronie obecnych gości byli również Starosta Powiatu Ostrołęckiego – Stanisław Kubeł oraz ościennego Powiatu przasnyskiego – Zenon Szczepankowski. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy szczebla gminnego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych tychże samorządów, przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i ich spółek, przedstawiciele administracji rządowej, służb mundurowych, służby zdrowia, oświaty, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

– Poprzez dzisiejsze spotkanie chcemy pokazać, jakie mamy możliwości w kolejnej perspektywie i przede wszystkim zachęcić Państwa do tego, żeby spotykać się z nami i mówić o swoich pomysłach. Jest to ważne, ponieważ każdą idę i działanie jesteśmy w stanie przekształcić w realizację. Zachęcam wszystkich do wspólnego tworzenia tego, co jest najważniejsze w nadchodzących latach i do wspólnego budowania subregionu ostrołęckiego – powiedziała Elżbieta Lanc otwierając konferencję.

Następnie członek zarządu przedstawiła wizję Mazowsza do 2030 roku, w której podkreślała, jak ważna jest współpraca samorządów w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Wiceprezydent Miasta Ostrołęka Paweł Stańczyk, pokazał rolę miasta w polityce spójności, mówił także o ważnej roli, jaką odgrywają nawiązane partnerstwa z ościennymi samorządami w ramach RIT.

– Obecnie przygotowujemy formułę, w jakiej będziemy nawiązywać partnerstwa. Określimy jeden model partnerstwa w taki sposób, aby jak najwięcej kompetencji od początku do końca dany samorząd miał we własnych rękach – podkreślał Paweł Stańczyk wiceprezydent.

Nowoczesna edukacja

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie scharakteryzował swoją uczelnię, która zmienia się i dostosowuje swój program do zapotrzebowania rynku pracy. Uniwersytet ma w swojej ofercie kształcenie m.in. na kierunkach praktycznych, nawiązuje partnerstwa wychodząc naprzeciw potrzebom studentów.

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią ważną nie tylko dla Mazowsza. Podjęliśmy współpracę z wieloma firmami, przedsiębiorcami w celu pozyskiwania środków unijnych. To ważna kwestia ze względu na prowadzenie wspólnych badań oraz dla rozwoju nauki. Obecny niż demograficzny wymaga takich umów partnerskich z miastami i uniwersytetami – mówił Rektor UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

O Inteligentnym Mazowszu w ramach PRO WM opowiedziała Małgorzata Białczak, reprezentująca Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Podkreśliła, że jednym z obszarów koncentracji środków na Mazowszu jest obszar innowacyjności i przedsiębiorczości oraz omówiła inteligentne specjalizacje wskazane dla województwa. Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce Marian Krupiński omówił nowe wyzwania i mechanizmy wsparcia stojące przed urzędem w nowej perspektywie finansowej UE.

– Poziom bezrobocia na terenie województwa mazowieckiego jest jednocyfrowy i wynosi poniżej 10%, ale w Ostrołęce, czy powiecie ziemskim ostrołęckim, kształtuje się już na poziomie 14-15%. Wyzwania, które są przed nami, to z jednej strony zróżnicowanie społeczno–gospodarcze, procesy demograficzne, prognozy struktury zawodowej osób pracujących, z drugiej natomiast mechanizmy wsparcia z Funduszu Pracy, z PO WER i wreszcie  RPO WM” – podkreślał Dyrektor WUP Marian Krupiński.

Ostatnim punktem programu było wystąpienie Elżbiety Mech Kierownika Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, która przedstawiła praktyczne aspekty wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Omawiany harmonogram naboru wniosków oraz informacje w sprawie naboru i oceny wniosków wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

W imieniu Samorządu Województwa podsumowania konferencji dokonał Marian Krupiński, który życzył wszystkim skutecznego aplikowania o środki i zaprosił do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach oraz szkoleniach.

 

Elżbieta Mech
Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce
 
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
e.mech@mazowia.eumedia@mazowia.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś