Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Za nami już trzecia z cyklu konferencji otwierających nową perspektywę finansową RPO WM 2014-2020 w subregionach. W dniu 22 czerwca br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce odbyło się uroczyste otwarcie nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w subregionie ostrołęckim. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego konferencję organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Współorganizatorami wydarzenia było Miasto Ostrołęka oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z ramienia Zarządu Województwa w konferencji udział wzięła Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, dodatkowo obecni byli Marian Krupiński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki wraz z wiceprezydentami, a także Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

W gronie obecnych gości byli również Starosta Powiatu Ostrołęckiego – Stanisław Kubeł oraz ościennego Powiatu przasnyskiego – Zenon Szczepankowski. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy szczebla gminnego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych tychże samorządów, przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i ich spółek, przedstawiciele administracji rządowej, służb mundurowych, służby zdrowia, oświaty, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

– Poprzez dzisiejsze spotkanie chcemy pokazać, jakie mamy możliwości w kolejnej perspektywie i przede wszystkim zachęcić Państwa do tego, żeby spotykać się z nami i mówić o swoich pomysłach. Jest to ważne, ponieważ każdą idę i działanie jesteśmy w stanie przekształcić w realizację. Zachęcam wszystkich do wspólnego tworzenia tego, co jest najważniejsze w nadchodzących latach i do wspólnego budowania subregionu ostrołęckiego – powiedziała Elżbieta Lanc otwierając konferencję.

Następnie członek zarządu przedstawiła wizję Mazowsza do 2030 roku, w której podkreślała, jak ważna jest współpraca samorządów w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Wiceprezydent Miasta Ostrołęka Paweł Stańczyk, pokazał rolę miasta w polityce spójności, mówił także o ważnej roli, jaką odgrywają nawiązane partnerstwa z ościennymi samorządami w ramach RIT.

– Obecnie przygotowujemy formułę, w jakiej będziemy nawiązywać partnerstwa. Określimy jeden model partnerstwa w taki sposób, aby jak najwięcej kompetencji od początku do końca dany samorząd miał we własnych rękach – podkreślał Paweł Stańczyk wiceprezydent.

Nowoczesna edukacja

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie scharakteryzował swoją uczelnię, która zmienia się i dostosowuje swój program do zapotrzebowania rynku pracy. Uniwersytet ma w swojej ofercie kształcenie m.in. na kierunkach praktycznych, nawiązuje partnerstwa wychodząc naprzeciw potrzebom studentów.

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią ważną nie tylko dla Mazowsza. Podjęliśmy współpracę z wieloma firmami, przedsiębiorcami w celu pozyskiwania środków unijnych. To ważna kwestia ze względu na prowadzenie wspólnych badań oraz dla rozwoju nauki. Obecny niż demograficzny wymaga takich umów partnerskich z miastami i uniwersytetami – mówił Rektor UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

O Inteligentnym Mazowszu w ramach PRO WM opowiedziała Małgorzata Białczak, reprezentująca Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Podkreśliła, że jednym z obszarów koncentracji środków na Mazowszu jest obszar innowacyjności i przedsiębiorczości oraz omówiła inteligentne specjalizacje wskazane dla województwa. Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce Marian Krupiński omówił nowe wyzwania i mechanizmy wsparcia stojące przed urzędem w nowej perspektywie finansowej UE.

– Poziom bezrobocia na terenie województwa mazowieckiego jest jednocyfrowy i wynosi poniżej 10%, ale w Ostrołęce, czy powiecie ziemskim ostrołęckim, kształtuje się już na poziomie 14-15%. Wyzwania, które są przed nami, to z jednej strony zróżnicowanie społeczno–gospodarcze, procesy demograficzne, prognozy struktury zawodowej osób pracujących, z drugiej natomiast mechanizmy wsparcia z Funduszu Pracy, z PO WER i wreszcie  RPO WM” – podkreślał Dyrektor WUP Marian Krupiński.

Ostatnim punktem programu było wystąpienie Elżbiety Mech Kierownika Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ostrołęce, która przedstawiła praktyczne aspekty wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Omawiany harmonogram naboru wniosków oraz informacje w sprawie naboru i oceny wniosków wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy.

W imieniu Samorządu Województwa podsumowania konferencji dokonał Marian Krupiński, który życzył wszystkim skutecznego aplikowania o środki i zaprosił do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach oraz szkoleniach.

 

Elżbieta Mech
Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce
 
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
e.mech@mazowia.eumedia@mazowia.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych