Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 26 czerwca 2015r. w Urzędzie Miasta Płocka odbyła się konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w subregionie płockim. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego konferencję organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Współorganizatorem wydarzenia było Miasto Płock.

W konferencji uczestniczył Stefan Kotlewski Radny Województwa Mazowieckiego,  Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy MJWPU w Płocku reprezentowała Aneta Uchwał Kierownik. Obecny był także Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski wraz z Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.

Wśród gości byli samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych tych samorządów, przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek, służby zdrowia, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

– Poprzednia perspektywa była bardzo ważnym czasem dla Płocka. Na realizację wielu projektów udało nam się pozyskać ponad 400 milionów złotych. Ten czas i te środki przyniosły miastu i regionowi wiele pozytywnych zmian. Przed nami nowa perspektywa finansowa, która stawia przed nami kolejne wyzwania. Moją ambicją, jako Prezydenta Miasta Płocka jest dążenie do tego, aby nie tylko Płock, ale cały subregion były konkurencyjny, innowacyjny i charakteryzował się wysokim wzrostem gospodarczym, spójnością terytorialną i bardzo dobrymi warunkami życia mieszkańców – mówił Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

W zastępstwie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika głos zabrał Stefan Kotlewski. Zaprezentował strategię rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku.

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską, trwają prace nad przygotowaniem dokumentów programowych, a pierwsze ok. 300 mln euro ma zostać przeznaczone dla beneficjentów z Mazowsza w III i IV kw. 2015 r.  – mówił Stefan Kotlewski Radny Województwa Mazowieckiego.

O roli miasta w polityce spójności opowiedział Jacek Terebus  – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.

Małgorzata Białczak Przedstawiciel  Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego omówiła prezentację dotyczącą inteligentnego Mazowsza w ramach RPO WM 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – Filia w Płocku reprezentowała Marta Świerkocka, która omówiła prezentację dotyczącą rozwoju rynku pracy i nowych wyzwań i mechanizmów wsparcia.

Ostatnim punktem w programie było wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Prezentację dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 omówiła Aneta Uchwał Kierownik Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Płocku.

Na koniec głos zabrał Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, który w swoim wystąpieniu przekazał uczestnikom konferencji informację dotyczącą bieżących prac nad RPO WM 2014 -2020. Poinformował również o aktualnej sytuacji dotyczącej zarządzania oraz wdrażania nowego RPO WM.

– Harmonogram naboru w ramach RPO WM, który jest podany do publicznej wiadomości, przybliża wnioskodawców do aplikowania o środki z UE. Już we wrześniu pierwsze konkursy na e-usługi, aktywizację społeczno-zawodową, rozwój ekonomii społecznej, edukację ogólną oraz przedszkolną oraz na doskonalenie zawodowe – przypomniał Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU. – Pracujemy nad kryteriami wyboru projektów do konkursów zaplanowanych w tym roku, będą one sukcesywnie przyjmowane przez Komitet Monitorujący w okresie lipiec – sierpień br. Mamy również przygotowany Wniosek o dofinansowanie projektów, który zostanie przedstawiony  Państwu w lipcu – kontynuował Mariusz Frankowski.

Płocka konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 80 osób, wydarzenie było również śledzone w Internecie. Organizacja wydarzenia była doskonałym przykładem współpracy i partnerstwa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz Miastem Płock.

Aneta Uchwał
Oddział Zamiejscowy w Płocku
 
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
a.uchwal@mazowia.eumedia@mazowia.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś