Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 19 czerwca 2015r. w Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, odbyła się konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w subregionie siedleckim. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego konferencję organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Współorganizatorami wydarzenia było Miasto Siedlce oraz Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.

Z ramienia Zarządu Województwa Mazowieckiego w konferencji uczestniczyła Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Magdalena Sałata  Kierownik Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Siedlcach. Miasto Siedlce reprezentowała Marzanna Czarny Naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych, natomiast Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, który jest Prorektorem ds. rozwoju. Wśród gości byli samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych tych samorządów, przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek, przedstawiciele administracji rządowej, służb mundurowych, służby zdrowia, oświaty, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Konferencję otworzyła Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Karczamrzyk Prorektor.

– Samorządy subregionu siedleckiego dość aktywnie i skutecznie pozyskiwały oraz wykorzystywały środki z UE. Jestem przekonana, że pieniądze z nowej pespektywy jeszcze efektywniej posłużą się rozwojowi regionu – mówiła Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek.

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Orzełowska zwróciła szczególną uwagę na zasady  oraz warunki tworzenia RPO WM 2014-2020, a także przedstawiła wizję Mazowsza do 2030 roku.

Kolejnym prelegentem była Marzanna Czarny, Naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie Miasta Siedlce. Prezentacja pod tytułem „Koncepcja Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – efekt współpracy m. Siedlce i powiatów: Siedleckiego, Łosickiego, Sokołowskiego i Węgrowskiego” dotyczyła najważniejszych założeń RIT dla subregionu siedleckiego. M. Czarny dokonała także szczegółowej analizy subregionu, zarówno pod kątem atutów, jak również problemów niniejszego obszaru.

Siedlce popierają naukę

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach współpracuje z władzami miasta i zasady oraz efekty tej współpracy omówiła w swoim wystąpieniu mgr Ewa Nasiłowska Kierownik Działu Promocji. Uczestnikom konferencji zostały zaprezentowane projekty współfinansowane ze środków europejskich, które zrealizował Uniwersytet w ostatnich latach.

Prezentację dotyczącą inteligentnego Mazowsza w ramach RPO WM 2014-2020 omówiła Małgorzata Rudnicka, pełniąca rolę kierownika Wydziału Innowacyjności i Rozwoju Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W swoim wystąpieniu wyjaśniła zagadnienie, jakim są inteligentne specjalizacje i na przykładzie województwa mazowieckiego, wskazywała dziedziny o największym potencjale rozwojowym Mazowsza, z uwzględnieniem konieczności wprowadzania innowacji, jako ważnego stymulatora rozwoju.

Kolejnym prelegentem był Pan Piotr Karaś, Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Filia w Siedlcach. Jego wystąpienie dotyczyło rozwoju rynku pracy, nowych wyzwań i mechanizmów wsparcia. Dyrektor scharakteryzował mazowiecki rynek pracy, przedstawił narzędzia, które mają przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu i pomagać osobom bezrobotnym wchodzić na rynek pracy.

Ostatnim punktem w programie było wystąpienie Magdaleny Sałaty Kierownik Oddziału Zamiejscowego MJWPU w Siedlcach. W swojej prezentacji dotyczącej praktycznego wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, skupiła się na aspektach dotyczących aktualnego harmonogramu naboru wniosków w ramach nowej perspektywy, szczegółowo omówiła zasady wdrażania niniejszego programu, podkreślając udogodnienia oraz zmiany w zakresie naboru i oceny wniosków aplikacyjnych. Kierownik Sałata wskazała także narzędzia komunikacyjne, które przyczynią się do usprawnienia procesu informowania oraz promowania RPO WM 2014 – 2020.

Siedlecka konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 90 osób, wydarzenie było również śledzone w Internecie. Organizacja wydarzenia była doskonałym przykładem współpracy i partnerstwa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Miastem Siedlce oraz Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.

 

Magdalena Sałata
Oddział Zamiejscowy w Siedlcach
 
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
m.salata@mazowia.eumedia@mazowia.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś