Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniu 25 czerwca 2015r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w subregionie radomskim. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego konferencję organizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Współorganizatorem wydarzenia był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Oddział w Radomiu.

Z ramienia Zarządu Województwa Mazowieckiego w konferencji uczestniczył Leszek Ruszczyk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała Anna Kołtun Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Radomiu. W imieniu władz miasta Radom gościł Sebastian Murawski Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych i Strategii Urzędu Miejskiego w Radomiu, natomiast z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w wydarzeniu udział wziął Michał Czyżewicz, pełniący funkcję kierownika ośrodka Informatyki i Promocji Uniwersytetu. Wśród gości byli także samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych tych samorządów, przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, służby zdrowia, oświaty, szkół wyższych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Leszek Ruszczyk Wicemarszałek. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na zasady oraz warunki tworzenia RPO WM 2014-2020, przedstawił obszary wsparcia zarówno w ramach RPO WM 2014-2020 jak i programów krajowych. Prezentacja dotyczyła wizji Mazowsza do 2030 roku, w której mocno podkreślono korzyści płynące z zawiązywania partnerstw podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w ramach Regionalnych Instrumentów Terytorialnych (RIT).

– Ponad 8 mld zł jest do dyspozycji, ile z tego region radomski skorzysta, to zależy od naszej współpracy ale też od naszej pomysłowości. Każde działanie możemy nazwać po europejsku – podsumował Wicemarszałek Leszczek Ruszczyk.

Kolejnym prelegentem był dr Krzysztof Linowski Wicedyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Oddział w Radomiu. Podczas prezentacji pt. „ Szanse i możliwości dla kształcenia ustawicznego i Instytucji Rynku Pracy przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej” przedstawiono trzy przykłady projektów autentycznej realizacji przedsięwzięcia związanego z łączeniem kształcenia z instytucjami rynku pracy w subregionie radomskim.

Następnie Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych i Strategii Urzędu Miejskiego w Radomiu Sebastian Murawski mówił na temat roli miast w polityce spójności na przykładzie miasta Radom. Wskazano również, jaką rolę odgrywa miasto Radom dla mieszkańców całego województwa, a czasami nawet kraju. Przykładem do takiej tezy była prezentacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i poradni oraz uczniów radomskich szkół w kontekście zasięgu oddziaływania.

O współpracy nauki z biznesem w kontekście pozyskiwania środków UE opowiedział Kierownik Ośrodka Informatyki i Promocji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Michał Czyżewicz. Podczas prezentacji przedstawiono trzy pomysły na projekty tj.:

  1. rewitalizacja i wyposażenie Centrum Badawczo-Laboratoryjnego nauk biomedycznych UTH Radom;
  2. utworzenie laboratoriów technologiczno-obróbczego oraz materiałowego na rzecz innowacyjnego przemysłu, jako jednego z elementów Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu;
  3. Dolina Krzemowa w Radomiu.

M. Czyżewicz przedstawił również dotychczasowe doświadczenia w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków UE oraz podkreślił rolę i znaczenie kształcenia kadr adekwatnych do potrzeb rynkowych.

Inteligentne Mazowsze

Zagadnienia związane z inteligentną specjalizacją, a także dziedziny o największym potencjale rozwojowym Mazowsza omówił Piotr Dylewski, reprezentujący Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Kolejnym prelegentem była Beata Antos z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Filia w Radomiu. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jakie są plany zmierzające do rozwoju rynku pracy, jakie nowe wyzwania i mechanizmy wsparcia osób bezrobotnych. Scharakteryzowano mazowiecki rynek pracy, przedstawiono narzędzia, które mają przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu i pomagać osobom bezrobotnym wchodzić na rynek pracy.

Ostatnim punktem programu było wystąpienie Anny Kołtun Kierownika Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Radomiu. W swoje prezentacji dotyczącej praktycznego wykorzystania funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020 omówione zostały nowe udogodnienia dla przyszłych wnioskodawców, przedstawiony został aktualny  harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 na rok 2015, przedstawiono również narzędzia komunikacyjne, które przyczynią się do usprawnienia procesu informowania i właściwego komunikowania się.

Konferencję, w imieniu Zarządu Województwa podsumował Wicemarszałek Leszek Ruszczyk, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, zachęcił do korzystania z oferty Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Radomska konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób. Organizacja konferencji była doskonałym przykładem współpracy i partnerstwa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Oddział w Radomiu.

Anna Kołtun
Oddział Zamiejscowy w Radomiu
 
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
a.koltun@mazowia.eumedia@mazowia.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś