Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mamy dobrą wiadomość. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS). Celem Strategii jest osiągnięcie do roku 2030 pozycji jednego z liderów na polu innowacyjności w Europie Środkowej i Wschodniej.

Cele strategiczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza to:

  • Zwiększanie aktywności innowacyjnej na Mazowszu,
  • Silne i efektywnie działające łańcuchy wartości łączące przedsiębiorstwa,
  • Efektywny ekosystem tworzenia i wspierania innowacji,
  • Wzrost umiędzynarodowienia mazowieckiego ekosystemu innowacji.

 

Inteligentne specjalizacje

 

Integralnym elementem strategii pozostaje inteligentna specjalizacja. Warto podkreślić, że województwo mazowieckie stawia na zintegrowane podejście do współpracy gospodarczej, np. pobudzania aktywności gospodarczej, podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

 

Podobnie jak w poprzedniej RIS, inteligentna specjalizacja Mazowsza opiera się na czterech interdyscyplinarnych obszarach tematycznych, w oparciu o które realizowany jest proces przedsiębiorczego odkrywania. Działania powinny prowadzić do identyfikacji wyzwań i tworzyć narzędzia wsparcia.

 

Aby wdrożyć obszary inteligentnej specjalizacji, potrzebne były konsultacje z udziałem m.in. przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to:

  • bezpieczna żywność (BEZY),
  • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze (INSPI),
  • nowoczesny ekosystem biznesowy (NEKO),
  • wysoka jakość życia (WOJAŻ).

Strategia jest dostępna pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html

 

Po aktualizacji obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza to: bezpieczna żywność (BEZY), inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze (INSPI), nowoczesny ekosystem biznesowy (NEKO), wysoka jakość życia (WOJAŻ).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych