Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Najszybciej rozwijający się region Unii Europejskiej, a jednocześnie charakteryzujący się bardzo dużym zróżnicowaniem pod względem bezrobocia. O tym, jak wspierać mazowiecki rynek pracy podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Emilia Jędrej Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Zbigniew Stanik Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP, Lech Antkowiak Wicedyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Ewa Kanabus-Koszel z firmy Euro-Edukator oraz Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska Dyrektor Programowy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Debatę zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Mazowsze należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Zgodnie z analizami Eurostatu za lata 2008-2014 województwo znalazło się na pierwszym miejscu wśród 276 regionów europejskich pod względem PKB na jednego mieszkańca. Są tu siedziby administracji publicznej, uczelni, polskich i zagranicznych korporacji, ale też wielu małych i średnich firm. Bezrobocie na poziomie 7,2 procent stawia je na czwartym miejscu na tle innych województw (za Wielkopolską, Śląskiem i Małopolską). Region boryka się jednak z bardzo dużym zróżnicowaniem. Przykład? Od 2,8 procent w Warszawie po 28,8 procent w powiecie szydłowieckim. Jeśli spojrzymy głębiej kryje się za tym ponad 188 tys. osób bezrobotnych, pozostających bez pracy często od wielu lat… Zapraszamy do lektury artykułu na www.forumrozwojumazowsza.eu .

Jak fundusze unijne wspierają aktywizację zawodową mieszkańców?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na rozwój rynku pracy zaplanowano ponad 590 mln zł (VIII Oś priorytetowa). Fundusze pozwolą m.in. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, wsparcie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, np. osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, czy długotrwale bezrobotnych. Ułatwią też powrót na rynek pracy młodym matkom dzięki tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Są fundusze na działania z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem, na które zarezerwowano ponad 740 mln zł (IX Oś Priorytetowa). Do 22 lutego trwa konkurs o dofinansowanie wsparcia rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Ponad 31 mln zł zainwestowane zostanie m.in. w ułatwianie podjęcia zatrudnienia przez dorosłych, zdolnych już do pracy członków rodzin. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś