Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Natychmiastowe przekazanie informacji o zagrożeniu to podstawowa kwestia dla zapewnienia bezpieczeństwa. Umożliwia na przykład sprawną ewakuację mieszkańców w sytuacji wystąpienia ryzyka powodziowego. Taką właśnie rolę spełniać będzie system wczesnego ostrzegania i alarmowania, który już niedługo pojawi się w Radomiu. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał prawie 400 tys. zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Radosław Witkowski prezydent miasta Radomia. 

System ostrzegania mieszkańców Radomia składać się będzie z 23 zestawów syren alarmowych i Miejskiej Centrali Alarmowej. Sterowanie syrenami odbywać się będzie przez analogowe sieci radiowe, ale także cyfrowe sieci radiowe oraz sieć IP. Projektowane syreny dają możliwość współpracy z zewnętrznymi stacjami pogodowymi, wodowskazami, czujnikami skażeń chemicznych, biologicznych czy promieniotwórczych. Projekt zakłada integrację systemu z innymi systemami ostrzegania, w tym z Wojewódzkim Systemem Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach, który obecnie funkcjonuje na terenie miasta.

Od lewej: Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Radosław Witkowski prezydent Radomia

 

Ważnym elementem projektu będą też szkolenia, podczas których mieszkańcy dowiedzą się, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia i jak reagować na komunikaty alarmowe. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu zorganizują spotkania edukacyjne na temat rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych. Opracowane zostaną również materiały informacyjne, ulotki, broszury i plakaty. W akcję informowania mieszkańców zaangażowane zostaną także lokalne media. Na zakończenie realizacji projektu zaplanowany jest festyn dla mieszkańców.

Podpisujemy dziś kolejną już umowę na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Projekt miasta Radom to przykład kompleksowych działań, ponieważ inwestycje w sprzęt do alarmowania o zagrożeniach uzupełniono o działania edukacyjne dla mieszkańców – podkreślił Rafał Rajkowski członek zarządu województwa.

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Tytuł projektu: Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Całkowita wartość projektu: 755 601,30 zł

Kwota dofinansowania: 396 986,24 zł

Działanie5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Są to środki skierowane głównie do biznesu, samorządów i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś