Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od jutra, tj. 25 czerwca 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe obowiązki komunikacyjne dla podmiotów realizujących inwestycje dofinansowane z funduszy europejskich. Nowe działania komunikacyjne dotyczą informowania mieszkańców o wsparciu danej inwestycji ze środków budżetu państwa. Beneficjenci korzystający z takiej pomocy będą zobowiązani do umieszczenia oddzielnej tablicy lub plakatu informacyjnego (w zależności od rodzaju projektu), a także publikacji informacji na swojej stronie internetowej. Materiały te muszą zawierać barwy oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę dofinansowania.

25 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Dokument ten określa rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji oraz wskazuje w jakim czasie od rozpoczęcia inwestycji beneficjent zobowiązany jest do ich podjęcia. Ponadto, w dokumencie wskazano kwoty, co do których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów znajduje się na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000953/O/D20210953.pdf.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie na bieżąco informować o dalszych ewentualnych zmianach i zamieszczać aktualne informacje dotyczące nowych przepisów lub wytycznych.

Jednocześnie przypominamy, że zakres i zasady wypełniania obowiązków w zakresie komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów nie ulegają zmianom. Nadal obowiązują Wytyczne w zakresie informacji promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Obowiązki te dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz w załącznikach do umów podpisywanych z beneficjentami funduszy europejskich.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś