Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku ogłoszone zostaną aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. O wsparcie będą mogły ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

 

Ręka z megafonem i napis mówiący: Startują pierwsze konkursy o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 

 

 

 

Najważniejsze zadanie przed nami, to uruchomienie pierwszych konkursów. W procesie negocjacji z Komisją Europejską, udało się uzyskać bardzo dobry efekt w postaci 2 mld euro dla Mazowsza. To znaczące pieniądze, nawet większe w porównaniu z poprzednią perspektywą. Pierwsze nabory wniosków uruchamiamy 31 marca, kolejne – sukcesywnie co kwartał. Będziemy trzymać się przyjętego przez Zarząd Województwa harmonogramu. Chcę podkreślić, że to autentyczny sukces, że udało się uzyskać tak duże środki z UE – mówił podczas briefingu marszałek Adam Struzik. – Ogromną rolę odegrał podział statystyczny województwa, po latach starań mamy część stołeczną i część regionalną. Nasze struktury funkcjonują, zarząd województwa mazowieckiego jest Instytucją Zarządzającą, natomiast Instytucją Pośredniczącą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju województwa, zmniejszanie dysproporcji to będą główne cele w tej perspektywie. 75% środków dedykowanych jest dla części regionalnej Mazowsza, a 25% dla regionu stołecznego – zaznaczał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

– Niezwłocznie uruchamiamy nabory, gospodarka potrzebuje pieniędzy, główne priorytety to innowacyjność gospodarki, zielona gospodarka, włączenie społeczne i integracja – podkreślał dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda. – Już 31 marca startują dwa konkursy w ramach EFRR, będzie to wsparcie dla OSP poprzez zakupy średnich lub ciężkich wozów strażackich, a drugi konkurs będzie dotyczył infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla gmin, w których mieszka 10-15 tys. Osób. W ramach EFS pierwszy konkurs przeznaczony będzie dla Powiatowych Urzędów Pracy, a drugi na tworzenie i wsparcie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ważna informacja jest taka, że dofinansowanie wyniesie aż 95%.

 

Wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, będziemy organizować spotkania z beneficjentami, mobilne punkty informacyjne. Zapraszamy do mediów społecznościowych oraz na stronę www.funduszedlamazowsza.eu – mówiła zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

 

W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 mld zł, co oznacza, że 44% środków objętych Umową Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

 

Jak mówi marszałek Adam Struzik, województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce także dzięki środkom unijnym. – Ich efekty zauważamy na każdym kroku. To rozwój badań i nauki, nowe szpitale i przychodnie, drogi i obwodnice, tabor kolejowy, rozwój przedsiębiorstw i startupów. W nowej perspektywie szczególnie ważne będzie przystosowanie do zmian klimatu i transformacja energetyczna.

 

Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg.

 

Nie można zapominać, że oprócz dynamicznego rozwoju, Mazowsze charakteryzuje się też dużymi różnicami. Środki unijne służą ich niwelowaniu. To ogromne pieniądze, które będą służyć rozwojowi potencjału gospodarczego i społecznego w każdym powiecie i gminie. Przełoży się to na wyższą jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Jak podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim, wsparcie z nowej perspektywy będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, samorządy, szpitale, szkoły czy instytucje naukowo-badawcze. – Te prawie 10 mld zł zostanie przeznaczone na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

 

Pierwsze konkursy już pod koniec marca

Od 31 marca będzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu średnich oraz ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Samorządy będą mogły ubiegać się także o fundusze na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych (w tym przypadku wsparcie obejmie tylko aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców w przedziale  10 tys.-15 tys. (RLM), które nie spełniają wymogów tzw. dyrektywy ściekowej oraz zostały uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Pod koniec marca rozpocznie się również konkurs na wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W tym samym czasie wystartują również nabory wniosków na działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Drugi kwartał

W drugim kwartale tego roku będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy też rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Trzeci kwartał

Trzeci kwartał roku przyniesie kolejne możliwości pozyskania dofinansowania z programu regionalnego. Wsparcie obejmie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. W planach są konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Czwarty kwartał

Z kolei w czwartym kwartale roku samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych. Wsparcie obejmie ograniczanie skutków suszy (retencjonowanie wód opadowych), ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych (w nowej formule projektów modułowych) czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwości pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Właśnie wtedy rozpocznie się również konkurs o wyjątkowym wymiarze, mający na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze wartości i zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

 

Starając się o unijne dofinansowanie należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaplanowanie projektu, w tym m.in. celów i czasu potrzebnego na realizację prac. Każdy, kto korzysta z pomocy z Unii Europejskiej, musi również pamiętać o wywiązywaniu się z obowiązków informacyjno-promocyjnych, na które położymy szczególny nacisk – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

 

Link do harmonogramu: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś