Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest zatrudnienie i sprawy społeczne. Dlatego do 28 maja 2020 r. trwają konsultacje społeczne KE dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zaproszenie skierowane jest do osób prywatnych, a także do organizacji.

Jaki jest cel konsultacji?

Celem będzie zebranie informacji, opinii i doświadczeń wśród społeczności Unii Europejskiej w takich obszarach jak:

  • dyskryminacja płacowa ze względu na płeć;
  • środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, jako narzędzia wspierania świadomości i egzekwowania „równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości między kobietami i mężczyznami”

Zebrane informacje będą podstawą do przygotowania oceny skutków towarzyszącej inicjatywie na temat przejrzystości wynagrodzeń.

 

Zaproszenie do udziału

Komisja Europejska chce zebrać uwagi od obywateli i szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym od organów publicznych i administracji, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, partnerów społecznych np. związków zawodowych i pracodawców. Dodatkowo wypowiedzieć się mogą stowarzyszenia kobiet, krajowe organy ds. równości, inspekcji pracy, inne organy krajowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe. Ważny głos mogą także przekazać środowiska akademickie oraz organizacje finansujące i prowadzące działalność badawczą, w tym uniwersytety.


Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz. Termin mija  28 maja 2020 r. Więcej informacji na temat konsultacji oraz formularz dostępne są pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency/public-consultation

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2021 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych