Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest zatrudnienie i sprawy społeczne. Dlatego do 28 maja 2020 r. trwają konsultacje społeczne KE dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zaproszenie skierowane jest do osób prywatnych, a także do organizacji.

Jaki jest cel konsultacji?

Celem będzie zebranie informacji, opinii i doświadczeń wśród społeczności Unii Europejskiej w takich obszarach jak:

  • dyskryminacja płacowa ze względu na płeć;
  • środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, jako narzędzia wspierania świadomości i egzekwowania „równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości między kobietami i mężczyznami”

Zebrane informacje będą podstawą do przygotowania oceny skutków towarzyszącej inicjatywie na temat przejrzystości wynagrodzeń.

 

Zaproszenie do udziału

Komisja Europejska chce zebrać uwagi od obywateli i szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym od organów publicznych i administracji, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, partnerów społecznych np. związków zawodowych i pracodawców. Dodatkowo wypowiedzieć się mogą stowarzyszenia kobiet, krajowe organy ds. równości, inspekcji pracy, inne organy krajowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe. Ważny głos mogą także przekazać środowiska akademickie oraz organizacje finansujące i prowadzące działalność badawczą, w tym uniwersytety.


Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz. Termin mija  28 maja 2020 r. Więcej informacji na temat konsultacji oraz formularz dostępne są pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency/public-consultation

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych