Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze trwa konkurs o bony na innowacje na Mazowszu, a już pierwsi przedsiębiorcy łączą siły z naukowcami i rozpoczynają opracowywanie innowacyjnych rozwiązań. Bezzałogowe systemy latające do dokumentowania miejsc wypadków drogowych, innowacje w ocenie kompetencji pracowników, modele symulacyjne do optymalizacji zużycia paliwa w pojazdach, mobilny żyroskop do rehabilitacji dzieci – właśnie te projekty już wystartowały. Za chwilę dołączą do nich kolejne z puli 69 zakwalifikowanych do dofinansowania po trzech rundach konkursu o bony na innowacje. 

Innowacje produktowe, usługowe, czy procesowe? Wszystkie możliwe do opracowania ze wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Do tej pory uruchomione zostały dwa konkursy z tego zakresu, a już rozpoczyna się realizacja pierwszych projektów z unijnym dofinansowaniem. 

Przedsiębiorcy złożyli ponad 460 projektów o bony na innowacje i duże projekty badawczo-rozwojowe, a wnioskowane dofinansowanie przekroczyło 450 mln zł. Do tej pory przyznaliśmy 69 bonów na nawiązanie współpracy z naukowcami, co daje łącznie 5,6 mln zł. Już rozpoczęła się realizacja pierwszych czterech projektów w obszarze bezpieczeństwa, optymalizacji procesów, zarządzania zasobami ludzkimi i rehabilitacji – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

99,9 tys. zł na innowacje w rozwoju pracowników

Jak najlepiej ocenić kompetencje pracownika? Zebrać informacje od reszty zespołu, kierowników, czy kontrahentów biznesowych. Ważne jest też poznanie opinii samego zainteresowanego o jego mocnych i słabych stronach. Tak kompleksowa ocena pozwoli na dokładną analizę potencjału pracownika i zaplanowanie działań rozwojowych, a więc stanowi narzędzie wspierające proces zarządzania zasobami ludzkimi. Firma IBD Business School z Warszawy przeznaczy fundusze z RPO WM na stworzenie platformy e-ICP (Individual Competence Profile) zawierającej moduły do oceny pracowniczej. Dofinansowanie obejmie zaprojektowanie etapu przygotowywania narzędzia do przeprowadzanie badania, co pozwoli na elastyczne dopasowanie kryteriów oceny do potrzeb różnych organizacji. Zaplanowano funkcjonalności umożliwiające prowadzenie szkoleń e-learningowych dla osób oceniających i ocenianych, jak i generowanie raportów indywidualnych i grupowych.

99,7 tys. zł na optymalizację pracy urządzeń

Firma Dan-Mag z Pruszkowa działająca na rynku doradztwa energetycznego zainwestuje fundusze unijnew opracowanie modeli symulacyjnych przydatnych w zarządzaniu pracą turbosprężarek w silnikach spalinowych pojazdów. Dlaczego? Aby obniżyć zużycie paliwa o kilkanaście litrów dziennie, a tym samym generować oszczędności finansowe u klientów firmy. Algorytmy matematyczne pomogą w zwiększeniu efektywności przetwarzania energii spalin na energię sprzężonego powietrza, co wpłynie korzystnie na środowisko. Zakres prac badawczych planowanych do zlecenia naukowcom powstał na podstawie oczekiwań klientów firmy i analizy dostępnych na rynku rozwiązań. Również w sam proces testowania rozwiązania zostaną włączeni jego odbiorcy.

87,3 tys. zł na innowacje w rehabilitacji dzieci

Większość rodziców dzieci niepełnosprawnych aktywnie angażuje się w ich rehabilitację. Bezpieczny oraz łatwy w użyciu i transporcie sprzęt jest więc na wagę złota. Centrum Terapeutyczne UniqueCenter z Warszawy zleci naukowcom opracowanie mobilnego żyroskopu służącego do terapii psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych. Fundusze unijne wesprą opracowanie projektu technicznego, wykonanie prototypu żyroskopu, a także jego przetestowanie. Umożliwi to prowadzenie rehabilitacji dzieci w warunkach domowych, co ma pozytywny wpływ terapeutyczny. Dzięki opracowanemu rozwiązaniu możliwa będzie obserwacja fal mózgowych pacjentów, a także rejestracja sygnałów odpowiedzialnych za świadome próby wykonywania ruchów. To wszystko wpłynie na lepszą zdolność do monitorowania efektów terapii.

84,3 tys. zł na innowacje w analizie wypadków

Dokładna analiza miejsca wypadku przydatna jest zarówno w pracy policji, biegłych sądowych, jak i firm ubezpieczeniowych. Odpowiadając na tę potrzebę firma Informatico z Żyrardowa postanowiła zlecić naukowcom opracowanie usługi dokumentowania miejsca zdarzenia przez drony, czyli bezzałogowe statki latające. Określone zostaną minimalne parametry techniczne sprzętu, a także wytyczne do wykonywania naziemnych zdjęć. Firma zainwestuje fundusze z RPO WM w opracowanie metodyki wykonywania modeli 3D pozwalającej na osiągnięcie wcześniej określonej dokładności pomiarów. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie nie tylko w dokumentacji wypadków drogowych, ale też w pracach związanych z analizą sytuacji kryzysowych takich jak powodzie lub pożary.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bony na innowacje, fundusze na realizację prac badawczo-rozwojowych, prowadzenie prac eksperymentalnych, a także tworzenie i rozwój zaplecza B+R. Fundusze z RPO WM dla biznesu to jednak nie tylko opracowywanie innowacji, ale też ich wdrażanie na rynek. W prowadzeniu i rozwoju działalności wsparcie dla przedsiębiorców będą stanowiły natomiast bony na doradztwo. Unijne środki zasilą również działania mające na celu umiędzynarodowienie biznesu. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś