Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wnioski w trwającym konkursie o wsparcie działań mających na celu zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych w społeczności lokalnej będzie można składać do 31 stycznia 2019 r. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi ponad 7,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Celem projektów będzie umożliwienie dzieciom dorastania w środowisku rodzinnym lub jak najbardziej do niego zbliżonym, zwłaszcza dzieciom z niepełnosprawnościami, pochodzącym z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na rozwój różnorodnych form wsparcia rodziny w lokalnej społeczności, przykładowo na tworzenie dziennych form pieczy zastępczej, usługi świadczone dzieciom i młodzieży w mieszkaniach chronionych, treningowych lub wspieranych, czy też na kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – indywidualnie lub w ramach partnerstwa – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub podmioty ekonomii społecznej. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł i możliwe jest uzyskanie dofinansowania maksymalnie do 93%. Czas realizacji wybranych w konkursie projektów wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś