Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wnioski w trwającym konkursie o wsparcie działań mających na celu zwiększenie zakresu i jakości usług świadczonych w społeczności lokalnej będzie można składać do 31 stycznia 2019 r. Kwota przeznaczona na dotacje wynosi ponad 7,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Celem projektów będzie umożliwienie dzieciom dorastania w środowisku rodzinnym lub jak najbardziej do niego zbliżonym, zwłaszcza dzieciom z niepełnosprawnościami, pochodzącym z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na rozwój różnorodnych form wsparcia rodziny w lokalnej społeczności, przykładowo na tworzenie dziennych form pieczy zastępczej, usługi świadczone dzieciom i młodzieży w mieszkaniach chronionych, treningowych lub wspieranych, czy też na kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się – indywidualnie lub w ramach partnerstwa – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub podmioty ekonomii społecznej. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł i możliwe jest uzyskanie dofinansowania maksymalnie do 93%. Czas realizacji wybranych w konkursie projektów wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych